gratis ov / onderzoek / openbaar vervoer

Gratis openbaar vervoer voor ouderen in provincie Utrecht

Na onderzoek van Mobycon gaat provincie Utrecht een proef starten met gratis openbaar vervoer voor ouderen. Hiermee wil de provincie de bewegingsvrijheid vergroten en eenzaamheid tegengaan onder deze (soms) kwetsbare groep.

De maatregel richt zich specifiek op ouderen met een krappe beurs, aangezien het betalen van een ticket voor deze groep een drempel kan zijn en ertoe leidt dat ze thuis blijven in plaats van vrienden, familie of andere activiteiten te bezoeken.

De ouderen met een krappe beurs mogen alleen in de daluren gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Hiermee worden niet alleen zij geholpen, maar wordt ook restcapaciteit benut en worden de in de spits soms al volle bussen niet nog voller.

Het onderzoek van Mobycon heeft eraan bijgedragen dat de ‘gratis openbaar vervoer proef’ onderdeel is geworden van het coalitieakkoord van provincie Utrecht, op initiatief van de Partij van de Arbeid (provincie Utrecht). Naast gratis openbaar vervoer voor ouderen zet de provincie onder andere in op het beter bereikbaar maken van het Utrecht Science Park en wil de provincie ‘dé fietsregio van Europa’ worden. Al met al ambities die wij vanuit onze visie zeker ondersteunen.

Mobycon deed in opdracht van de PvdA-fractie onderzoek naar de kosten en impact van een een proef met gratis openbaar vervoer. Hierbij hebben we zowel financiële als maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht voor verschillende varianten en een advies gegeven voor de te zetten stappen.

Meer weten? Neem contact op met Robin Kleine, Otto Cazemier of Shelley Bontje.

Gerelateerd

gratis ov / onderzoek / openbaar vervoer

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.

gratis ov / onderzoek / openbaar vervoer

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

gratis ov / onderzoek / openbaar vervoer

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.