auto-onafhankelijk / bereikbaarheid / fiets / openbaar vervoer / voetgangers

Mooie samenwerking 'zusjes' mobiliteitsplan Waalwijk

Mede dankzij de inzet van Mobypeople en Mobycon is half maart het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld door gemeente Waalwijk.

De uitdagingen in Waalwijk zijn flink, met een toename van het aantal woningen én arbeidsplaatsen in het havengebied, een krimpend ov-aanbod en met de A59 voor de deur waarbij de auto nogal gauw wordt gezien als het ideale vervoersmiddel voor buiten de gemeente.

Met het mobiliteitsplan wordt de koers ingezet om in gemeente Waalwijk meer ruimte te maken voor lopen, fietsen en ov zodat er stapsgewijs gewerkt wordt naar meer fietsen en lopen binnen de gemeente.

Vanuit Mobypeople vulde eerst Koen van Neerven en later Janneke Schoonen een tijdelijke plek in bij gemeente Waalwijk binnen het team mobiliteit. Mobycon won de opdracht om de gemeente te ondersteunen met het opstellen van het plan en zo ontstond er een soepele samenwerking.

Gerelateerd