auto-onafhankelijk / bereikbaarheid / fiets / openbaar vervoer / voetgangers

Mooie samenwerking 'zusjes' mobiliteitsplan Waalwijk

Mede dankzij de inzet van Mobypeople en Mobycon is half maart het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld door gemeente Waalwijk.

De uitdagingen in Waalwijk zijn flink, met een toename van het aantal woningen én arbeidsplaatsen in het havengebied, een krimpend ov-aanbod en met de A59 voor de deur waarbij de auto nogal gauw wordt gezien als het ideale vervoersmiddel voor buiten de gemeente.

Met het mobiliteitsplan wordt de koers ingezet om in gemeente Waalwijk meer ruimte te maken voor lopen, fietsen en ov zodat er stapsgewijs gewerkt wordt naar meer fietsen en lopen binnen de gemeente.

Vanuit Mobypeople vulde eerst Koen van Neerven en later Janneke Schoonen een tijdelijke plek in bij gemeente Waalwijk binnen het team mobiliteit. Mobycon won de opdracht om de gemeente te ondersteunen met het opstellen van het plan en zo ontstond er een soepele samenwerking.

Gerelateerd

auto-onafhankelijk / bereikbaarheid / fiets / openbaar vervoer / voetgangers

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

auto-onafhankelijk / bereikbaarheid / fiets / openbaar vervoer / voetgangers

De #fietsketting Cycling out of Poverty (CooP Africa)

De fietsketting van Cycling out of Poverty (CooP Africa) kwam deze keer bij Angela van der Kloof terecht. Als het over fietsen en dan vooral het mogelijk maken van fietsen gaat is Angela dé aangewezen persoon.

auto-onafhankelijk / bereikbaarheid / fiets / openbaar vervoer / voetgangers

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.

auto-onafhankelijk / bereikbaarheid / fiets / openbaar vervoer / voetgangers

Haringvlietbrug afgesloten; veerponten bieden oplossing

Afgelopen zomer werd provincie Zuid-Holland geconfronteerd met een uitdaging: de tijdelijke afsluiting van de Haringvlietbrug. Deze cruciale verbinding was gedurende twee maanden niet te gebruiken, met ernstige gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio.