cameraonderzoek / conflictanalyse / MicroTraffic / onderzoek / slimme camera’s / verkeersveiligheid

Potsdam (D) kiest voor onderzoek op 3 kruispunten

Voor de Landeshauptstadt Potsdam onderzoekt Mobycon deze zomerperiode de verkeersveiligheidssituatie van 3 kruispunten. Op deze kruispunten gaan we met onze eigen camera’s een conflictanalyse uitvoeren.

Bij een conflictanalyse brengen we alle bijna-ongevallen in beeld. Wanneer we de hoeveelheid en de aard van deze bijna-ongevallen weten doen we een uitspraak doen over de verkeersveiligheidssituatie van de kruispunten waar we de analyse hebben uitgevoerd. 

Voor het in beeld brengen van de bijna-ongevallen maken we gebruik van MicroTraffic Software. Deze software brengt op basis van de waargenomen snelheden van verschillende vervoersmiddelen en de tijd waartussen 2 vervoersmiddelen zich verplaatsen over dezelfde locatie alle bijna-ongevallen in beeld. Door vervolgens zelf de bijna-ongevallen te bekijken op de videobeelden brengen we de verkeersveiligheidssituatie en het gedrag van de verkeersdeelnemers op deze kruispunten nauwkeurig in kaart.  

Bij Mobycon kijken we graag over elkaars schutting. De nauwe samenwerking tussen team onderzoek en het Duitse team laat zien dat we dit ook internationaal kunnen. Met dit project hebben we straks een mooie referentie voor toekomstige (camera-)onderzoeken in Duitsland! 

Gerelateerd

cameraonderzoek / conflictanalyse / MicroTraffic / onderzoek / slimme camera’s / verkeersveiligheid

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.