autoluw / deelmobiliteit / duurzaamheid / fiets / minder afhankelijk van de auto / openbaar vervoer / slim reizen / toekomstgericht / verkeersveiligheid / voetgangers

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.

Dit heeft natuurlijk te maken met de extra woningen die nodig zijn om ieder van een woning te voorzien en de beperkte ruimte die beschikbaar is hiervoor. Daarbij is een veilige woonwijk voor iedereen fijn en als er dan ook rekening wordt gehouden met meer groen is dat helemaal prettig.

De jongere generaties staan sowieso meer open voor alternatief vervoer en hebben niet per se de wens om een auto voor de deur te hebben staan. Openbaar vervoer en deelmobiliteit brengt hen waar ze willen of moeten zijn. Daar wordt door de verschillende aanbieders van deelmobiliteit slim op ingespeeld.

Bij het aanbieden van een woning speelt de makelaar een belangrijke rol en zal deze ook aandacht schenken aan de woonomgeving. Autoluwe straten, meer ruimte om te spelen, mooie groenvoorzieningen en deelmobiliteit op korte afstand spelen allemaal mee in het keuzeproces tot de aanschaf van een woning.

Het interview met Alex zoals gepubliceerd in Vastgoed Actueel lees je hier!

Gerelateerd