deelmobiliteit / doelgroepenvervoer / MaaS / mobiliteit / openbaar vervoer / toekomstgericht

Studiereis naar Lille & Kortrijk

 

Forseti & Mobycon organiseren weer een studiereis vol inspiratie! Dit jaar met Lille en Kortrijk als bestemming met het thema: Publieke Mobiliteit – Grensverleggend.

Voor wie is de studiereis interessant?

  • Personen werkzaam bij provincies en andere vervoersautoriteiten, betrokken bij concessievorming, -verlening en -management voor ov en ander publiek vervoer;
  • Personen werkzaam bij gemeenten op het vlak van mobiliteit;
  • Personen werkzaam bij het ministerie of nationale kennis- en belangenorganisaties, betrokken bij ontwikkeling van beleid rondom (publieke) mobiliteit;
  • Personen die op een andere professionele manier vanuit de publieke wereld betrokken zijn bij ontwikkelingen van publieke mobiliteit.

Download de flyer voor meer informatie en hoe je kunt inschrijven of neem contact op met Irene Janssens:

Gerelateerd

deelmobiliteit / doelgroepenvervoer / MaaS / mobiliteit / openbaar vervoer / toekomstgericht

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.