slim reizen

Utrecht Science Park (USP)

Het USP is een sterk groeiend deel van Utrecht waar veel werknemers, studenten (aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht) en bezoekers dagelijks naartoe reizen. Veel van deze reizigers reizen via het Centraal Station, met overvolle fietsroutes en bussen op de routes tussen het centrum en USP tot gevolg.

Om die reden wilde de provincie reizigers naar het USP stimuleren om over te stappen op een regiostation om vanaf daar met de fiets hun reis voor te zetten. Zo kan de druk op de verbindingen tussen het centrum en het USP worden verlicht. De regiostations waar het om gaat zijn Bilthoven, Bunnik, Driebergen-Zeist, Utrecht Lunetten, Utrecht Overvecht en Utrecht Vaartsche Rijn. Om dit te realiseren wilde de provincie een draaiboek met (infra- en gedrags-) maatregelen dat op korte termijn kan worden uitgevoerd.

In opdracht van de provincie zijn wij een project gestart om het gewenst draaiboek te realiseren. Hierbij hebben we gewerkt volgens onderstaand schema.

Het onderzoek naar de routes en stations is gedaan met behulp van onze gespecialiseerde veldwerkers. Alle routes en stations zijn op de fiets geïnventariseerd en alle relevante informatie is met beeldmateriaal vastgelegd. Bij de routes zijn aspecten als verharding, (sociale) veiligheid, doorfietsen, bewegwijzering en beeldkwaliteit in beeld gebracht. Bij de stations zijn onderstaande punten meegenomen in de beoordeling:

  • stallingen
  • (informatie)voorziening
  • capaciteit
  • beschikbare deelfietsen onderhoud
  • beleving
  • reistijd naar het USP (met verschillende modaliteiten
  • het potentiële aantal reizigers (op basis van data over herkomst van de werknemers op het USP)

Onderzoek naar de doelgroepen is gedaan op basis van de binnen ons bureau beschikbare expertise en door aanvullende literatuurstudie.

Alle informatie over routes en stations hebben we in de GIS-applicatie Arcgis opgeslagen. Voor de provincie maakten we een specifieke online tool. Groot voordeel hiervan is dat de provincie op ieder moment en op iedere locatie alle relevante geïnventariseerde informatie (foto’s, kaartbeelden, et cetera) kan inzien en raadplegen.

De informatie uit zowel het veldwerk als het bureauonderzoek hebben we vervolgens geanalyseerd en op basis hiervan per route opgaven benoemd en mogelijke oplossingen aangedragen.

Alleen inhoudelijke informatie is in de praktijk onvoldoende om daadwerkelijke oplossingen te realiseren. Zeker in dit project met veel verschillende betrokken partijen – gemeenten, werkgevers, NS/Prorail – is het essentieel dat deze belanghebbenden hun inbreng hebben in het samenstellen van het uiteindelijke maatregelenpakket. Daarom organiseerden we een interactieve werksessie met alle relevante stakeholders. In deze werksessie hebben we de mogelijke oplossingen getoetst en aangevuld met nieuwe maatregelen en ideeën. Hierbij zijn ook afspraken gemaakt over wie welke maatregelen oppakt en op welke termijn.

Na de sessie hebben we de maatregelen uitgewerkt, inclusief kosten & baten en verwerkt tot een duidelijk draaiboek. Hierin staan opgenomen de prioriteit (met name quick wins en quick starts), betrokken stakeholders, kosten en baten. De provincie heeft hiermee alle gewenste handvaten gekregen om op korte termijn het fietsen vanaf de regiostations aantrekkelijker te maken.

Wanneer u er meer over wilt weten kunt u het beste contact opnemen met Otto Cazemier.

Utrechts Science Park

Gerelateerd

slim reizen

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.

slim reizen

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.