Evalueren

Weten wat er leeft en speelt
Achteraf wil Mobycon weten of de gewenste effecten zijn bereikt. Reizen mensen daadwerkelijk anders? Is de parkeerdruk afgenomen? Vinden reizigers de fietstunnel veiliger? Evaluaties geven antwoord op deze vragen. Er ontstaat een beeld van wat er in de samenleving leeft en speelt. Uit rapportages blijkt of de vooraf opgestelde doelen en resultaten zijn behaald. Maar ook of een ontwerp voldoet aan het programma van eisen. Op verzoek meten we de resultaten, volgt er een enquête of voeren we gesprekken. Elk project sluiten we af met een eindevaluatie. Bij langlopende projecten polsen we ook tussentijds hoe de vlag erbij hangt. Evaluaties zijn voor Mobycon waardevol. Van de uitkomsten leren we. Op die manier blijven we onszelf continu verbeteren, uitdagen en innoveren.

Referenties
Dienst: Evalueren

Meer referenties arrow_forward

Blogs
Dienst: Evalueren

blog
april 2021

Participatie

Terug naar 2020

lees meer

Bekijk alle blog­berichten arrow_forward

Bekijk alle nieuwsberichten arrow_forward