basismobiliteit / bovenmatige mobiliteit / mobiliteitsarmoede / mobiliteitsdonut / mobiliteitsdonutspel / mobiliteitsgeluk

Mobiliteitsgeluk

We reizen niet zomaar van A naar B. We dromen al starend uit het raam (van de auto, bus, tram of trein) weg en laten onze gedachten de vrije loop wanneer het landschap aan ons voorbij raast. We fietsen niet altijd de meest directe route, maar kiezen voor de route die wij als meest prettig ervaren.

Foto: Melissa & Chris Bruntlett

Bijvoorbeeld routes met minder verkeerslichten, strak asfalt of goede verlichting. Ook lopen we liever een route in een groene omgeving in plaats van langs een drukke weg.

Zo kies ik (net als vele anderen) bewust voor de fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam (zie bovenstaande foto). Heb ik goede herinneringen aan het bezoeken van het Kröller-Müller museum met de witte fiets en blijft het maken van een oversteek met een pontje of ferry een avontuur!

Reisbeleving
Iedereen die onderweg is hecht waarde aan de beleving. En juist nu, in tijden van het vele thuiswerken, realiseren we ons dat we ook geluk ervaren door onderweg te zijn. Wie had een jaar geleden gedacht dat we de route naar werk, kantoor of sportclub zouden gaan missen? Door aandacht te besteden aan schoonheid en kwaliteit van de infrastructuur en de omgeving, staat de reis ook in het teken van ervaren en beleven en wordt het gevoel van individueel mobiliteitsgeluk vergroot.

In de mobiliteitswereld staat mobiliteitsgeluk voor het op een prettige manier van reizen voor iedereen, ongeacht de – economisch gezien – meest efficiënte investering. In tegenstelling tot mobiliteitsarmoede draagt mobiliteitsgeluk bij aan het welzijn en de tevredenheid van mensen wanneer zij onderweg zijn.


Mobiliteitsgeluk: mobiliteit is een middel dat helpt bij een zinvol en gelukkig leven. Mobiliteitsgeluk gaat over de eigen leefomgeving, de reis naar de bestemming en het geluk dat je ondervindt doordat je de bestemming bereikt. In de visie van De Verkeersonderneming wordt mobiliteitsgeluk ook wel onderscheiden in een sociale, economische en culturele kant. Zie ook het artikel: mobiliteitsgeluk voor iedereen of doe de MobiliteitsGelukTest!


Ondanks dat of eigenlijk mede doordat er momenteel veel focus ligt op de belangrijkste, grote vervoersstromen (bovenmatige mobiliteit), bleek al in ons eerste blog over mobiliteitsarmoede dat het gebruik hiervan niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zij worden gehinderd in hun deelname aan maatschappelijke activiteiten vanwege beperkte mobiliteit. Het openbaar vervoer bijvoorbeeld is voor hen te duur, beschikken ze niet over een auto of zijn ze fysiek beperkt. Hierdoor wordt hun gevoel van mobiliteitsgeluk op de proef gesteld. De begrippen mobiliteitsarmoede, bovenmatige mobiliteit en mobiliteitsgeluk hangen dan ook nauw met elkaar samen.

Binnen onze projecten streven we ook naar het bewerkstelligen van mobiliteitsgeluk. Hierbij hanteren we vaak de Piramide van Maslow voor het in kaart brengen van fietsgeluk en passen we de flow theory van Csiksentmihaly toe.

Fietspiramide van Maslow

De weg naar mobiliteitsgeluk
Het gaat in onze ogen bij mobiliteitsgeluk om het vinden van een gulden middenweg; een rationele afweging door mensen om op een bepaald moment wel of niet mobiel te zijn, te kiezen voor een bepaald vervoermiddel of voor een bepaalde route. In deze afweging worden externe effecten van verschillende keuzes meegenomen. Ten koste of ten faveure van jezelf of de samenleving, zoals milieu-, verkeersveiligheids- en gezondheidseffecten. Deze keuzes kunnen mede bepaald worden door in het beleid ruimtelijke ordening te sturen op nabijheid. Hierdoor wordt de kans op mobiliteitsarmoede kleiner én vermindert de bovenmatige mobiliteit.

Wij gaan graag met jou de uitdaging aan om gezamenlijk te streven naar een mobiliteitsgelukkigere samenleving! Wanneer ben jij mobiliteitsgelukkig? En hoe zorgen we ervoor dat het mobiliteitsgeluk niet alleen voor jou maar voor iedereen toeneemt?


Deze blog maakt deel uit van een reeks van vier over de Mobiliteitsdonut. Iedere week lichten we een stuk uit de Mobiliteitsdonut toe. Dit concept ontwikkelden wij, gebaseerd op het gedachtegoed van econoom Kate Raworth. De Mobiliteitsdonut brengt mobiliteitsarmoede, basismobiliteit, mobiliteitsgeluk en bovenmatige mobiliteit met elkaar in verband. Wij ontwikkelen op dit moment het Mobiliteitsdonutspel om onze opdrachtgevers te helpen bij het vinden van de balans in mobiliteitsbeleid. Geïnteresseerd? Neem contact op met Babet Hendriks.


">

Mirjam de Bok

Adviseur mobiliteit

‘De invloed van mobiliteit op onze samenleving is groot. Niet het blik maar de mens moet centraal staan als we ons bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsvraagstukken bekijk ik integraal met oog voor de menselijke factor.’

Gerelateerd

blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

De positie van de speedpedelec in Nederland

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

‘Het voelt als morele verplichting om iets aan mobiliteitsarmoede te doen’

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
mei 2022

Verkeersveiligheid

Vals alarm in de wereld van rotondes!

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

Veilige Weg naar School

lees meer
blog
mei 2022

Visievorming

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften

lees meer
blog
april 2022

Verkeersveiligheid

10.000 fietsuren voordat een kind het verkeer in mag?

lees meer
blog
februari 2022

Visievorming

Online participatie met het Mobycon-platform

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

Advies en detachering: de verschillen en overeenkomsten tussen Mobycon en Mobypeople

lees meer
blog
november 2021

Participatie

Mobiliteitsdonutspel

lees meer