gedragsverandering / infrastructuur / mobiliteitskeuze / mobiliteitswensen / mobilteitsdonutspel

Mobiliteitsdonutspel

De wereld van mobiliteit verandert. Er komt meer aandacht voor de mens achter de reiziger en de steeds grotere negatieve impact van mobiliteit op de leefomgeving. We zien daarnaast dat een groeiende groep steeds mobieler wordt, maar dat er tegelijkertijd nog altijd mensen zijn die (nog) niet onderweg kunnen. 

Een nieuw perspectief op het mobiliteitssysteem

Binnen Mobycon ontwikkelden we daarom een nieuw denkkader: de Mobiliteitsdonut (zie ook deze blog). Daarin spreken we over mobiliteitsarmoede, basismobiliteit, maar ook over de grenzen aan de groei: bovenmatige mobiliteit. Met de zoektocht naar een balans in mobiliteit, willen we graag de toekomst van ons werkveld inkleuren.    

Uitdagingen bij beleidsvorming

Het vormgeven, maken en transformeren van de toekomst van mobiliteit, zowel op de lange als korte termijn, is een dynamisch en complex probleem waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Inwoners en professionals die bijdragen aan mobiliteitsvisies en strategieën, lopen tegen uiteenlopende belangen en verwachtingen aan. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Steeds vaker worden spellen ingezet als middel om processen rond visie-, strategie- en besluitvorming te begeleiden. Om de gesprekken rond de thema’s uit de Mobiliteitsdonut te faciliteren, hebben we de afgelopen tijd daarom het mobiliteitsdonutspel ontwikkeld.

Het Mobiliteitsdonutspel

Het Mobiliteitsdonutspel speelt zich af in de fictieve gemeente Mobystad, die voor veel herkenbare uitdagingen staat. De spelers kruipen in de rol van de beleidsambtenaren van gemeente Mobystad. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar een balans waarbij kan worden voorzien in de behoeften van alle inwoners, maar zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Het doel van het spel is dus om een balans te vinden. Dit doen de spelers door gezamenlijk investeringen te doen voor het in ontwikkeling zijnde mobiliteitsplan van gemeente Mobystad. Maar, de ambtenaren hebben allemaal te maken met hun eigen portefeuille en de daarbij behorende belangen. Dat vraagt dus om een goede samenwerking en het maken van afwegingen om tot het beste resultaat voor gemeente Mobystad te komen!

De meerwaarde van het spel

Met het mobiliteitsdonutspel faciliteren we het gesprek en creëren we bewustwording over de consequenties van bepaalde keuzes op het gebied van mobiliteit. Het helpt ons ook om in vroege fases van het proces al te zien hoe verschillende partijen in de wedstrijd zitten en hoe zij hier onderling over communiceren. Daarom kiezen we er bewust voor spelers van uiteenlopende beleidsterreinen of professionele belangenorganisaties bij elkaar aan tafel te zetten. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een leuke manier om de dialoog over de thema’s uit de mobiliteitsdonut te voeren. 

Iets voor jouw team?

Hopelijk hebben we je met dit tipje van de sluier nieuwsgierig gemaakt om het mobiliteitsdonutspel met ons te spelen! Het is zowel interessant voor gemeenteambtenaren, professionele organisaties binnen de gemeente als in het licht van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Samen werken we op die manier aan de balans in mobiliteit.

">

Babet Hendriks

Resourcemanager development

‘Hoe mensen zich iedere dag weer verplaatsen, waarom ze dat doen en hoe we die keuzes gaan beïnvloeden, dat houdt mij bezig. Ik laat me inspireren door de ruimte om me heen en werk aan een wereld waar alternatieven voor de auto toegankelijk zijn voor alle mensen.’

Gerelateerd

blog
maart 2023

Ruimte & verkeer

De positie van de speedpedelec in Nederland

lees meer
blog
juli 2022

Participatie

‘Het voelt als morele verplichting om iets aan mobiliteitsarmoede te doen’

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

De laadpaalklever: kunnen en willen we er wat tegen doen?

lees meer
blog
mei 2022

Verkeersveiligheid

Vals alarm in de wereld van rotondes!

lees meer
blog
mei 2022

Ruimte & verkeer

Veilige Weg naar School

lees meer
blog
mei 2022

Visievorming

Vraag eerst de bewoners naar hun mobiliteitsbehoeften

lees meer
blog
april 2022

Verkeersveiligheid

10.000 fietsuren voordat een kind het verkeer in mag?

lees meer
blog
februari 2022

Visievorming

Online participatie met het Mobycon-platform

lees meer
blog
januari 2022

Visievorming

Advies en detachering: de verschillen en overeenkomsten tussen Mobycon en Mobypeople

lees meer