fietscultuur / onderzoek / slim reizen

Wij werken aan betere fietsdata!

mobiliteit mobycon

Voor goed fietsbeleid zijn goede data nodig. Deze data komen steeds meer beschikbaar, maar zijn nu nog versnipperd en niet makkelijk toegankelijk. Ook bij Mobycon werken we aan betere beschikbaarheid van fietsdata, bijvoorbeeld in monitoringsprojecten en voor ons fietsmodel BRUTUS.

Tijdens Het Nationaal Fietscongres ondertekent een aantal partijen, waaronder CROW, I&W, IPO en VNG een intentieverklaring om fietsdata op alle deelgebieden te ontsluiten en waar nodig in te winnen op zo’n wijze dat Nederland wereldwijd voorloper blijft. Mobycon ondersteunt dit initiatief met een supportverklaring. Wij staan achter de uitgangspunten van de intentieverklaring en werken graag samen met de ondertekenende de partijen om de visie bewaarheid te laten worden.

Gerelateerd