auto-onafhankelijk / fiets / onderzoek / openbaar vervoer / openbare ruimte & ontwerp / verkeersveiligheid / voetgangers

Bij Hanz - In de Kas met ... Mobycon!

Leuk idee van Bij Hanz! Aan alle organisaties die gevestigd zijn in het verzamelpand in Zwolle, is gevraagd of ze mee wilden werken aan een interview. 

Otto & Veronique zeiden direct “ja”! De interviews vonden plaats ‘In de Kas’, één van de vergaderruimtes die gehuurd kan worden Bij Hanz. Op deze luchtige en speelse manier stellen verschillende medehuurders in Zwolle zich voor. Zie hier het resultaat:

Gerelateerd

auto-onafhankelijk / fiets / onderzoek / openbaar vervoer / openbare ruimte & ontwerp / verkeersveiligheid / voetgangers

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

auto-onafhankelijk / fiets / onderzoek / openbaar vervoer / openbare ruimte & ontwerp / verkeersveiligheid / voetgangers

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.