auto-onafhankelijk / fiets / fietscultuur / fietsstimulering / gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / organisatie / samenwerking

Internationaal Cargo Bike Festival (IBCF) 2022 met Melissa als host

Op 27 oktober 2022 is Melissa Bruntlett host van het jaarlijkse International Cargo Bike Festival Conference in Amsterdam. Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door Mobycon als onderdeel van onze missie om de wereld minder afhankelijk te maken van de auto.

De jaren 2020 worden beschouwd als het decennium van de bakfiets. Melissa vindt het een eer om de marktleiders op het gebied van belangenbehartiging, productie, beleid en planning van bakfietsen bij elkaar te brengen. “Na een eerste kennismaking met ICBF in 2017 -Velo-city en ICBF vonden gelijktijdig plaats in Nijmegen- zie ik het als een geweldige kans om het gesprek op gang te houden én vooruit te helpen, zeker wat rechtvaardige transitie betreft”, aldus Melissa.

Promotie voor het fietsen

Melissa en haar partner Chris begonnen de bakfietsen voor het eerst te promoten toen ze het bakfietskampioenschap naar Vancouver hadden gehaald. Vanaf die tijd zetten zij zich in om het bereik van deze functionele, duurzame fietsen te vergroten en de bakfietsen niet alleen te promoten als vorm van vervoer, maar ook als stadslogistiek. Melissa & Chris zijn onder andere co-auteur van twee boeken: ‘Building the Cycling City’: The Dutch Blueprint for Urban Vitality, met een hoofdstuk over bakfietsen en een interview met ICBF-oprichter Jos Sluijsmans en ‘Curbing Traffic’: The Human Case for Less Cars in our Lives.

Geëmigreerd vanuit Canada

In 2019, na haar verhuizing van Vancouver (CA) naar Delft, woonden Melissa en Chris de ICBF-conferentie in Groningen bij. Tijdens deze conferentie presenteerden ze een deel van de Nederlandse fietsgeschiedenis en het onderzoek uit hun eerste boek. Om het boek te schrijven namen ze deel aan een aantal activiteiten, waaronder het uittesten van bakfietsen samen met hun twee kinderen.

Interesse blijvend versterken dat is het doel. Melissa maakt daarbij dankbaar gebruik van haar recentere ervaring als communicatie- en mobiliteitsadviseur bij Mobycon. Door samen te werken met wereldwijde organisaties zal de dialoog tijdens de conferentie extra worden gestimuleerd. Deze sprekers pleiten allemaal voor gelukkigere, gezondere en meer fietsbare steden.

Voor meer informatie over het festival en voor aanmelding kun je terecht op de website: International Cargo Bike Festival.

Gerelateerd

auto-onafhankelijk / fiets / fietscultuur / fietsstimulering / gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / organisatie / samenwerking

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

auto-onafhankelijk / fiets / fietscultuur / fietsstimulering / gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / organisatie / samenwerking

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.