Fietsmodel BRUTUS

Dagelijks op de fiets naar het werk of naar school. Meestal rechtstreeks, soms via een omweg door het bos of het centrum. Nederlanders fietsen heel wat af. Voor gemeenten is het interessant te weten hoe vaak fietsers zich verplaatsen en welke route favoriet is of juist niet. Zeker wanneer er plannen zijn om de gebiedsinrichting aan te passen.

Fietsmodel BRUTUS brengt de verplaatsingen van een fietser in kaart en simuleert de route. De som van de individuele verplaatsingen geeft op straat-, wijk- en stadsniveau goed inzicht in het fietsverkeer van het betreffende gebied. Dat is handig als een gemeente het verkeersnetwerk wil uitbreiden of de infrastructuur wil veranderen. BRUTUS laat dan precies zien wat de gevolgen zijn en toont aan of een investering effectief is.