project / techniek

Grootschalig kentekenonderzoek in Vlissingen

Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen wilden inzicht in het gebruik van de Sloebrug in Vlissingen. Het doel hiervan was om antwoord te krijgen op de vraag of de brug met name gebruikt wordt door verkeer van en naar Vlissingen of dat er juist (boven)regionaal verkeer over de brug gaat. Mobycon zocht dit uit door een grootschalig kentekenonderzoek.

 

Kentekenonderzoek bij SloebrugKentekenonderzoek met cameraregistratie

Op zes strategisch gekozen plekken hebben wij camera’s geplaatst. Deze camera’s hebben een week lang 24/7 alle kentekens geregistreerd. Met deze beelden hebben wij met een zorgvuldige analyse precies in kaart gebracht in hoeverre de Sloebrug een lokale of een regionale functie heeft.

Analyse

Onze methode van data verzamelen en analyseren heeft gezorgd voor nuttige informatie. Tegelijkertijd is er zeer zorgvuldig omgegaan met de privacy(wetgeving). De resultaten hebben wij met de provincie en gemeente gedeeld in de vorm van kaarten en tabellen. Zij hebben hiermee de nodige handvatten gekregen om hun keuzes te kunnen maken.

Mobycon heeft uitgebreide ervaring en mogelijkheden als het gaat om (grootschalige) verkeersonderzoeken en data-analyses. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op met: Erik Wahle, e.wahle@mobycon.nl of (06) 33 30 56 53.

Gerelateerd

project / techniek

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.

project / techniek

Reconstructie centrum Berkel

Bij een reconstructie van bijvoorbeeld een centrum moet ook rekening worden gehouden met het nemen van verkeersbesluiten. Voor gemeente Lansingerland verzorgen wij dit gehele proces bij de reconstructie van het centrum van de kern Berkel.