project

Reconstructie centrum Berkel

Bij een reconstructie van bijvoorbeeld een centrum moet ook rekening worden gehouden met het nemen van verkeersbesluiten. Voor gemeente Lansingerland verzorgen wij dit gehele proces bij de reconstructie van het centrum van de kern Berkel.

In de loop van dit jaar wil de gemeente starten met de herinrichting van het centrum van Berkel. Doel van deze reconstructie is het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum. Het parkeren van auto’s wordt daarvoor verplaatst naar de randen van het centrum en komt er meer ruimte voor fiets(parkeren) en voetgangers.

Onderdeel van dit project is een aantal verkeersmaatregelen. Zo wordt een voetgangerszone ingesteld, parkeerterreinen opgeheven en een blauwe zone ingesteld. De dienst Verkeersbesluiten.nl van Mobycon verzorgt het gehele proces: van het opstellen tot en met het afhandelen van de verkeersbesluiten. Wij ontzorgen hierin de gemeente door ook bijbehorende bebordingsplannen op te stellen en de zienswijzenota op te schrijven. De gehele reconstructie van het centrum Berkel zal dit najaar afgerond zijn.

Meer weten over onze dienst Verkeersbesluiten.nl? Neem dan contact op met Eelco Bos (coördinator Verkeersbesluiten.nl): e.bos@mobycon.nl of (06) 5325 85 92.

Gerelateerd

project

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.