audit / project / slim reizen

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.

In Drechtsteden is vanuit deze gedachte een pilot gestart om te achterhalen waarom mensen in Drechtsteden relatief weinig op de fiets stappen als je dit vergelijkt met andere steden van dezelfde omvang. Deze inzichten zijn belangrijk om hier op een later moment interventies aan te koppelen. Er is gekozen voor de wijk Sterrenburg in Dordrecht omdat in deze wijk voldoende alternatieven voor de auto aanwezig zijn (een goed fietsnetwerk en voldoende buslijnen) en het ook een goede afspiegeling betreft van de bevolkingssamenstelling in Dordrecht. De inzichten worden verzameld met behulp van een fietsaudit. Dit idee is ontstaan vanuit een kwalitatief onderzoek dat rond de zomer is uitgevoerd. Een van de belangrijkste inzichten vanuit dit onderzoek is: ‘als de eigen wijk fietsvriendelijk is, dan zijn de mensen uit deze wijk ook geneigd om voor langere afstanden de fiets te pakken’. Het doel van de fietsaudit is om te bepalen hoe fietsvriendelijk deze wijk is en op welke punten verbetering mogelijk en/of nodig is. Mocht deze fietsaudit een succes zijn dan kunnen we deze audit in een later stadium ook inzetten als maatregel binnen de mobiliteitsmanagement aanpak rondom het groot onderhoud van de N3.

Wil je meer weten over deze opdracht, aarzel dan geen moment om contact op te nemen met Rik van der Graaf.

Gerelateerd

audit / project / slim reizen

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.