menu
menu

innovatie / techniek

Dynamisch verkeersmodel biedt hulp bij onderzoek

Gemeente Overbetuwe wilde weten hoe toekomstbestendig de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein Poort van Midden-Gelderland Zuid in Heteren is. De vraag was of de huidige ontsluitingsstructuur het verkeer bij de verwachte toekomstige ontwikkelingen op gedegen wijze af zou kunnen wikkelen.

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van het dynamisch verkeersmodel ‘VISSIM’. Dit model is gebaseerd op door ons eerder uitgevoerde kruispunttellingen en heeft een gedetailleerde weergave van de lokale infrastructuur. Met het model hebben we een groot aantal scenario’s doorgerekend waarbij personenauto’s, vrachtauto’s, fietsers en voetgangers individueel zijn meegenomen. Het resultaat geeft een realistisch beeld van de toekomstige kwaliteit van de verkeersafwikkeling weer waar gemeente Overbetuwe op tijd op in kan spelen met eventuele aanpassingen.

Download hier naar het filmpje.

Meer weten over dit project of de mogelijkheden om verkeersmodel VISSIM toe te passen op jouw vragen? Neem dan contact op met Alex Roedoe: a.roedoe@mobycon.nl of (06) 3330 56 57.

Gerelateerd