menu
menu

Audit / Fietscultuur / Project

Verkeerskundige toets op het plan Centrum Doorwerth

Tekening Masterplan centrum Doorwerth
Masterplan centrum Doorwerth, LOS stadomland B.V.

Doorwerth mist een echt dorpshart. Bewoners van Doorwerth hebben, ondersteund door LOS Stadomland en gefaciliteerd door de gemeente Renkum, een Masterplan voor het centrum opgesteld. Mobycon is door gemeente Renkum gevraagd om een verkeerskundige toets op het plan Centrum Doorwerth uit te voeren.

De verkeerskundige toets bestaat uit een aantal inhoudelijk stappen:

  • uitvoeren verkeer- en parkeertellingen
  • bepalen van het extra verkeer en de extra parkeerdruk
  • bepalen eventuele knelpunten
  • onderzoeken mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten

Tijdens de toets wordt overlegd met scholen en bewoners om het draagvlak voor de oplossingsrichtingen te peilen.

Alex Roedoe is druk bezig met dit project, wil je meer weten dan kun je met hem contact opnemen: a.roedoe@mobycon.nl.

Gerelateerd

Audit / Fietscultuur / Project

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.