fietsambitie / fietscultuur / fietsstimulering / fietsvisie / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk

Fietsambassadeurs dragen bij aan doelstelling van de staatssecretaris!

In 2018 heeft Mobycon voor het ministerie onderzoek gedaan naar ‘Fietsstimulering bij werkgevers’ voor het ministerie. De uitkomsten van dit onderzoek hebben bijgedragen aan het vormgeven van de strategie voor fietsstimulering via werkgevers. Een resultaat waar we hard voor gewerkt hebben en megatrots op zijn!

In 2018 hebben we in dit proces Monique Verhoef van MOVE advies ontmoet. Monique heeft als kwartiermaker de strategie voor het netwerk van fietsambassadeurs opgezet en zorgvuldig uitgevoerd. Grote uitdaging was hierbij hoe het netwerk van fietsambassadeurs waardevol te maken voor de deelnemende bedrijven, het rijk en de regio. Dat dit gelukt is, bleek wel uit de enthousiasmerende startbijeenkomst met de inmiddels 12 deelnemende bedrijven en de staatssecretaris in november 2018. De betrokken organisaties hebben commitment uitgesproken in hun rol als fietsambassadeur, om daarmee andere bedrijven te inspireren en te stimuleren om meer te fietsen naar het werk. En dat commitment blijkt ook uit de directe betrokkenheid op directie- en uitvoerend niveau van de deelnemende organisaties; a.s.r., Amega groep, Efteling, Enexis Groep, Fujifilm, MN Pensioenen, Nationale Politie, Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel, Universitair Medisch Centrum Groningen, Zalsman.

Zo’n betrokkenheid komt niet uit de lucht vallen, Monique heeft veel tijd geïnvesteerd om inzicht te krijgen in de belangen van de bedrijven en om een goede persoonlijke relatie op te bouwen met alle betrokkenen, zowel met de bedrijven als intern bij het ministerie.

Het proces is zo ingericht dat de bijeenkomst in november de start van een langere samenwerking tussen bedrijfsleven en het ministerie markeert. Een samenwerking die zich niet alleen uit in communicatiemomenten, maar ook door de concrete invulling van de fietsambities van de ambassadeurs.

Hoe gaan de fietsambassadeurs een bijdrage leveren aan de doelstelling van de staatssecretaris om 200.000 nieuwe fietsforensen te activeren? Eind 2018 heeft Monique hiervoor de ambities van de fietsambassadeurs op de volgende niveaus inzichtelijk gemaakt qua doelstelling en acties die daaruit voort kunnen komen:

  1. Interne ambitie;
  2. Op gebiedsniveau: met andere bedrijven of lokale overheid;
  3. Vanuit de sector/ branche/ keten;
  4. Overstijgend, bijvoorbeeld fiscaal.

Kortom, de fietsambassadeurs doen er alles aan om hun rol waar te maken. Om hier verder invulling aan te kunnen geven zijn Monique en Mobycon een samenwerking aangegaan, waar we beiden veel zin in hebben. Op naar nog meer forensen op de fiets!

Gerelateerd

fietsambitie / fietscultuur / fietsstimulering / fietsvisie / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk

Naar een zorgzaam mobiliteitssysteem

Angela van der Kloof werd door The International Mobility Summit gevraagd naar haar kijk op de toekomst van mobiliteit. Deze bijdrage werd opgenomen in de publicatie Global Thought Leaders Predictions for Mobility 2022. Hieronder lees je de Nederlandse vertaling.

fietsambitie / fietscultuur / fietsstimulering / fietsvisie / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk

De samenleving verandert dus de mobiliteit ook

Johan Diepens werd laatst geïnterviewd door Acquire Publishing om zijn kijk op mobiliteit voor het nieuwe jaar te delen.