fietsstimulering / gedrag & participatie / Participatiefabriek

Actieplan Fiets voor gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad wil stappen zetten om het fietsen in de gemeente te stimuleren. In het eerder vastgestelde Zaans Mobiliteitsplan zijn de hoofdkeuzes gemaakt om een mobiliteitstransitie vorm te geven. Uiteraard speelt de fiets hierin een belangrijke rol!

De fietsmaatregelen die gedefinieerd zijn moeten nu verder worden uitgewerkt in een ‘Actieplan Fiets’.  De gemeente vroeg daarom aan diverse bureaus om hiervoor een voorstel te maken. Ook wij mochten onze ideeën en plan van aanpak in een offerte aan de gemeente aanbieden. Hier gingen we met veel enthousiasme mee aan de slag! In onze offerte beschreven we hoe het fietsen kan bijdragen aan diverse doelen van de gemeente en we zetten de Mobycon Participatiefabriek in als rode draad van onze werkzaamheden.

Na ontvangst van alle offertes koos de gemeente ervoor om met Mobycon in zee te gaan.

‘Wij vonden het een mooie offerte met veel aandacht voor het ophalen van informatie en het ook echt naar buiten treden om dit voor elkaar te krijgen. En dat het aspect ‘hoe krijgen we de mensen op de fiets’ zo centraal staat vonden wij ook erg aansprekend’.

In juli van dit jaar moet het actieplan gereed zijn en kan de gemeente verder met de besluitvorming en het uitvoeren van de maatregelen.  

Gerelateerd

fietsstimulering / gedrag & participatie / Participatiefabriek

Naar een zorgzaam mobiliteitssysteem

Angela van der Kloof werd door The International Mobility Summit gevraagd naar haar kijk op de toekomst van mobiliteit. Deze bijdrage werd opgenomen in de publicatie Global Thought Leaders Predictions for Mobility 2022. Hieronder lees je de Nederlandse vertaling.