gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / verkeersveiligheid / voetgangers / wandelen

Wandelgeluk voor ons allemaal!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn achter de rug en de uitslagen zijn bekend. De Statenleden zijn geïnstalleerd en de verkenningen en gesprekken voor de nieuw te vormen colleges van Gedeputeerde Staten en bijbehorende coalitieakkoorden zijn in volle gang.

Voor Wandelnet en Mobycon een mooi moment om de colleges en Statenleden te informeren over welke rol lopen en wandelen in de provincies kunnen innemen. We hebben daarvoor samen een manifest opgesteld met als titel ‘Iedereen verdient meer wandelgeluk’. Wij zien graag dat we met zijn allen serieus aandacht gaan geven aan lopen en wandelen met als doel een grote bijdrage te leveren aan de leefkwaliteit van zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Gerelateerd

gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / verkeersveiligheid / voetgangers / wandelen

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / verkeersveiligheid / voetgangers / wandelen

De #fietsketting Cycling out of Poverty (CooP Africa)

De fietsketting van Cycling out of Poverty (CooP Africa) kwam deze keer bij Angela van der Kloof terecht. Als het over fietsen en dan vooral het mogelijk maken van fietsen gaat is Angela dé aangewezen persoon.

gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / verkeersveiligheid / voetgangers / wandelen

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.