gedrag & participatie / mobiliteitsgeluk / verkeersveiligheid / voetgangers / wandelen

Wandelgeluk voor ons allemaal!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn achter de rug en de uitslagen zijn bekend. De Statenleden zijn geïnstalleerd en de verkenningen en gesprekken voor de nieuw te vormen colleges van Gedeputeerde Staten en bijbehorende coalitieakkoorden zijn in volle gang.

Voor Wandelnet en Mobycon een mooi moment om de colleges en Statenleden te informeren over welke rol lopen en wandelen in de provincies kunnen innemen. We hebben daarvoor samen een manifest opgesteld met als titel ‘Iedereen verdient meer wandelgeluk’. Wij zien graag dat we met zijn allen serieus aandacht gaan geven aan lopen en wandelen met als doel een grote bijdrage te leveren aan de leefkwaliteit van zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Gerelateerd