menu
menu

auto-onafhankelijk / emissievrij / gedragsverandering

Mobycon & Transport Decarbonization Alliance (TDA): Waarom we lid zijn geworden

Sinds de publicatie van het laatste IPCC-rapport lijkt de wereld zich (opnieuw) te concentreren op de enorme veranderingen in het klimaat die ons als samenleving te wachten staan en de immense taak die voor ons ligt om de effecten hiervan te minimaliseren. Wij als Mobycon vinden dat we onze inspanningen moeten intensiveren om de wereld te helpen hun afhankelijkheid van auto’s te verminderen, de uitstoot te verminderen en betere, levendigere, duurzamere en veerkrachtigere steden te creëren.

Daarom hebben we ons onlangs aangesloten bij de Transport Decarbonisation Alliance (TDA). Dit is een nieuw wereldwijd platform waarin landen, steden en bedrijven samenwerken om de overgang naar een emissievrije mobiliteitssector in 2050 te versnellen. Binnen de TDA wisselen leden informatie en strategieën uit en kunnen ze leren van de beste en meest ambitieuze actoren van over de hele wereld.

De rol van de fiets-trein combinatie

Mobycon’s rol in de TDA is om bij te dragen aan wereldwijde ‘best practices’ op het gebied van actieve mobiliteit, het samenbrengen van experts en het delen van kennis over wat werkt en wat niet werkt als het gaat om duurzame stedelijke mobiliteit.

Wat betreft de vermindering van de uitstoot door een verschuiving naar fietsen en lopen is er geen eenvoudig antwoord. Zoals onze stagiaire Lisa Nienaber concludeerde uit haar onderzoek (zie ook haar Mobycon Academy webinar), vermindert het simpelweg vervangen van korte autoritten door veel meer fietsritten de uitstoot in het (personen)vervoerssysteem slechts met 1 of 2%. Om echt een impact te maken in transportemissies is het van vitaal belang dat fietsen gekoppeld wordt aan openbaar vervoer. De in Nederland zo succesvolle fiets-trein combinatie is wat de mobiliteitssector echt verandert maar is een vaak onderschat aspect van het succes van de fiets in Nederland.

Door langere autoritten te vervangen door fiets-treinritten kan een aanzienlijk percentage van de totale transportemissies worden vermeden. Als we Duitsland als voorbeeld nemen, zou tot 5 of zelfs 11% van de emissies in de Duitse transportsector kunnen worden gereduceerd wanneer 50% van de langeafstandsverplaatsingen met de auto worden vervangen door fiets-/treinverplaatsingen. Dit vraagt om een aanzienlijke gedragsverandering en zelfs dat zal niet volstaan om aan de verplichtingen van de klimaatovereenkomst van Parijs te voldoen. Daarvoor moet ook een totale vermindering van de afgelegde afstand worden bereikt.

Investeren in fietsvoorzieningen en ov

Nog niet veel overheden hebben een doelstelling gekwantificeerd voor de vermindering van het aantal afgelegde voertuigkilometers. Hier zijn veel (politieke) redenen voor, omdat het een boodschap is die moeilijk vol te houden is binnen het huidige denken over economische groei. Economen en verkeerskundigen blijven ons vertellen dat meer mobiliteit beter is voor economische groei. Om beleidsmakers handvatten te geven om hier op een andere manier over na te kunnen denken hebben we bij Mobycon de Mobiliteitsdonut ontwikkeld. Een conceptueel model dat rekening houdt met mobiliteitsarmoede, overmatige mobiliteit en de grenzen aan de groei. Dit vormt een mogelijke nieuwe leidraad voor investeringsprogramma’s op alle overheidsniveaus.

Hoewel de directe emissiereductie door het vervangen van autoverplaatsingen door fietsverplaatsingen beperkt is, geloven wij toch dat investeringen in fietsvoorzieningen de sleutel zijn tot een duurzamer stedelijk mobiliteitssysteem. Investeren in zowel fietsen als openbaar vervoer stelt mensen in staat autoluw of autovrij te leven, wat (elektrisch) autodelen haalbaarder maakt en de lokale bereikbaarheid verbetert. De (inter)nationale hang naar het bouwen van grote winkelcentra aan de rand van de stad, het reizen naar kantoorparken langs snelwegen en het met de auto naar school brengen van kinderen moet worden gekeerd. Dit kan alleen worden bereikt door bestaande buurten beter toegankelijk te maken voor mensen die dichtbij wonen. Investeren in de fiets zal een verschuiving naar kleinere, meer lokale activiteitencentra en winkels stimuleren, waardoor de noodzaak om überhaupt met de auto te reizen zal afnemen.

Wil je meer weten over de TDA of over Mobycon’s visie over een emissievrije mobiliteitssector in 2050, neem dan contact op!

Lennart Nout

‘Het samenspel van verschillende modaliteiten in steden intrigeert me. Ik ben altijd op zoek naar de beste oplossing voor de stad en haar inwoners, met een beetje extra aandacht voor de fiets. Mijn internationale ervaring komt daarbij goed van pas. In Nederland en daarbuiten geef ik workshops over het ontwikkelen van een fietscultuur, strategische netwerkplanning, straatontwerp en het ontwerpen van kruispunten.’

Strategisch adviseur mobiliteit
l.nout@mobycon.nl

Gerelateerd