ketenmobiliteit / slim reizen

Raamcontract 'vernieuwende mobiliteit' voor Mobycon

Het Ministerie van I&W heeft onlangs een nieuw raamcontract afgesloten voor adviesdiensten. Mobycon schreef in deze aanbesteding zelfstandig in op het perceel ‘vernieuwende mobiliteit’ en heeft het raamcontract gegund gekregen.
Bij de uitslag van de aanbesteding bleek dat 31 partijen hadden ingeschreven. Slechts 11 hebben de selectie doorstaan. Deze selectie vond met name plaats op inzicht in de relevante thema’s, ontwikkelingen en uitdagingen. Mobycon scoorde goed bij de beoordeling met op alle gunningcriteria hoge scores. Wij behoren dan ook tot 1 van de 11 geselecteerde partijen.
Een knappe prestatie van onze organisatie – al zeggen we het zelf – ook omdat de meeste raamcontractanten met breed samengestelde consortia hebben ingeschreven. Wij verheugen ons op de eerste uitdagende opdrachten van het ministerie!

Gerelateerd

ketenmobiliteit / slim reizen

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.