fiets / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / slim reizen / Verkeer in de Stad / verkeersstromen / voetgangers / webinar

Gratis webinar: methodiek Verkeer in de Stad

Het wordt steeds drukker in de stad. Fietspaden in de bebouwde kom zijn vaak overvol met ‘gewone’ fietsen. En daar komen steeds meer soorten voertuigen bij, zoals de elektrische bakfiets, de speedpedelec en exoten als de e-step, segway, Stint en Biro. Onduidelijkheid over de plek op de weg maakt het er niet veiliger op.

Mobycon heeft in samenwerking met ANWB, Awareness en Bart Egeter de ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’ geschreven. Met deze methodiek wordt ruimte en duidelijkheid geschept in het verkeer. De methodiek is de afgelopen tijd aangescherpt door pilots in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg.

Wanneer landschapsarchitecten en andere ruimtelijke vormgevers volgens deze methode de handen ineen slaan met verkeerskundigen, kan het stadsverkeer een stuk prettiger, veiliger en comfortabeler worden. Met een evenwichtiger verdeling van de ruimte voor het verkeer, met meer kwaliteit van de openbare ruimte en met meer oog voor de leefbaarheid.

Als partner heeft Mobycon haar studio beschikbaar gesteld voor het webinar ‘Verkeer in de Stad’ dat op 26 mei plaatsvond. Uitzending gemist? Het webinar is opgenomen en kan worden terugkeken: Webinar Verkeer in de Stad.

Het rapport met de aangescherpte ontwerpmethodiek ‘Verkeer in de Stad’ is beschikbaar op de site van ANWB: https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/verkeer-in-de-stad.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via info@mobycon.nl

Gerelateerd

fiets / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / slim reizen / Verkeer in de Stad / verkeersstromen / voetgangers / webinar

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

fiets / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / slim reizen / Verkeer in de Stad / verkeersstromen / voetgangers / webinar

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.

fiets / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / slim reizen / Verkeer in de Stad / verkeersstromen / voetgangers / webinar

Haringvlietbrug afgesloten; veerponten bieden oplossing

Afgelopen zomer werd provincie Zuid-Holland geconfronteerd met een uitdaging: de tijdelijke afsluiting van de Haringvlietbrug. Deze cruciale verbinding was gedurende twee maanden niet te gebruiken, met ernstige gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio.