slim reizen

Mobycon verbetert bereikbaarheid Hanzeland Zwolle

Om de bereikbaarheid van kantorengebied Hanzeland in Zwolle te vergroten, voert Mobycon samen met Citydeveloper-S een pilot uit bij kantoorpand Hanz. Ook doen we onderzoek naar de parkeerdruk op heel Hanzeland. Deze pilot laat zien dat het gebruik van nieuwe mobiliteitsvormen de bereikbaarheid kan vergroten. Een oplossing voor het parkeerprobleem is slim gebruikmaken van de parkeercapaciteit.

Door zes deelfietsen en één deelauto bij Hanz te plaatsen, stimuleren we het gebruik van nieuwe mobiliteitsvormen. Werknemers kunnen met de fiets of de trein naar het werk komen en de deelfiets of deelauto gebruiken voor afspraken elders. Ook verbeteren we de fietsenstalling door oplaadpunten voor e-bikes te realiseren. Zo wordt het aantrekkelijker om met de fiets naar het werk te komen.

Capaciteit beter benutten
Uit onze analyse blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen op Hanzeland zijn. Alleen moet de capaciteit beter worden benut en daarvoor is het nodig dat niet iedereen bij het eigen pand parkeert. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden om gebruik te maken van de beschikbare parkeerplaatsen van nabijgelegen kantoren. Bekijk op de interactieve kaart de resultaten van het parkeeronderzoek via mobycon.nl/parkerenhanzeland.

Mobiliteitsplatform
Het uiteindelijke doel is het opzetten van het mobiliteitsplatform Movez. Bezoekers en werknemers van Hanzeland kunnen dan via een app de beschikbaarheid van alle mogelijke mobiliteitsproducten, zoals beschikbare parkeerplaatsen, deelfietsen en laadpalen, inzien en reserveren. Dit platform ontwikkelen we in nauwe samenwerking met gemeente Zwolle.

 

Hanzeland

Gerelateerd

slim reizen

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.

slim reizen

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.