innovatie / slim reizen

Mobility as a Service (MaaS)

MaaS trekt momenteel volop de aandacht. En terecht! Door de reiziger via een app gemakkelijk toegang te verschaffen tot alle mobiliteitsopties, ontstaat er een aantrekkelijk vervoersalternatief voor de eigen auto.

Handige app

Wat Spotify betekent voor de muziekbranche en Netflix voor de tv, is MaaS voor onze mobiliteit. Je krijgt wat je wilt, wanneer je het wilt. Ov, deelfietsen, taxi’s, deelauto’s, carpoolen en allerlei tussenvormen van mobiliteit worden met MaaS samengesmeed tot een aantrekkelijk, naadloos systeem dat je met je smartphone bereikt, plant, bestelt en betaalt. Een systeem dat beschikbaar komt voor alle Nederlanders en voor alle bezoekers aan Nederland!

Mobility as a Service (MaaS)Slimme mobiliteitsoplossingen

MaaS biedt daarmee grote kansen voor de missie van Mobycon, het terugdringen van de autoafhankelijkheid in onze samenleving. Wij zijn dan ook bij diverse MaaS-ontwikkelingen betrokken. Grootste uitdaging daarbij is hoe we de grote belofte van MaaS kunnen vertalen naar concrete acties in steden en regio’s. Hoe pakt de markt dit op en wat is de rol van de overheid? En hoe reageert de klant op MaaS? Hoewel deze vragen nog niet volledig beantwoord kunnen worden, hebben we steeds meer inzicht in bijvoorbeeld de mogelijkheden en belangen van overheden voor MaaS.

Ontwikkeling in Nederland

Mobycon heeft veel kennis over de mobiliteitsmarkt. Wij weten hoe we goede verbindingen en samenwerkingsvormen kunnen laten ontstaan tussen markt en overheid. Deze kennis blijkt van grote waarde voor de ontwikkeling van MaaS in Nederland en de projecten waar wij momenteel aan werken. Hiernaast zijn wij, onder andere door het Europese CIPTEC-project, goed op de hoogte van de internationale ontwikkelingen van MaaS. Deze kennis zetten wij uiteraard in voor de uitwerking in Nederland. Zo zijn we momenteel op verschillende plaatsen in Nederland aangesloten bij de introductie van MaaS, zowel in de Randstad als daarbuiten. Wij begeleiden processen en zorgen voor een goed samenspel tussen markt en overheid, waarbij we de (potentiële) gebruiker natuurlijk niet uit het oog verliezen!

Meer weten over MaaS? Dat kan door een e-mail te sturen naar Martijn van de Leur, m.vandeleur@mobycon.nl of Otto Cazemier, o.cazemier@mobycon.nl.

Gerelateerd

innovatie / slim reizen

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.