bijeenkomst / fietscultuur / innovatie / ITS

Johan Diepens sluit ITS Forum 2018 af

Afgelopen week vond het ITS Forum 2018 plaats in Utrecht. Het centrale thema van het congres was ‘Verkeersmanagement in een veranderende omgeving’.

Verschillende onderwerpen zijn er gedurende het ITS Forum 2018 aan bod gekomen: de digitalisering van verkeer en vervoer, Mobility as a Service (MaaS), publieke-private samenwerkingen, grensoverschrijdende testen, autonoom rijden en (big) data.

Het congres werd geopend door onze minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Daarnaast waren er keynote speeches van Matthew Baldwin (Deputy Directeur-Generaal van DG MOVE) en Herald Ruijters (Directeur van DG MOVE). Het evenement werd bezocht door ruim 300 deelnemers uit 20 verschillende landen.

Johan Diepens was hekkensluiter van het congres. Op ludieke wijze kwam hij de zaal binnen fietsen en gaf hij zo de aanwezigen een indruk van de Nederlandse fietscultuur ‘van wieg tot graf’. In zijn presentatie ging hij verder op dit thema in en liet hij zien hoe in Nederland ITS ook wordt toegepast binnen het thema fiets. Zo trok hij parallellen tussen vrachtautoparkeren en fietsparkeren, tussen floating car data en floating bicycle data en tussen de connected auto en de connected fiets. Ook gaf hij de aanwezigen de boodschap mee dat het autonome rijden niet ten koste mag gaan van de fiets.

 

Foto’s: Gab Franken

Gerelateerd