digitalisering / fiets / ITS / smart mobility / verkeersveiligheid

BITS-project: een inspirerend overzichtsboekje

De tijdlijn van het BITS-project liet ons niet toe om een reflectie samen te stellen. Voor ons reden om dit initiatief op ons te nemen met als resultaat onderstaand boekje.

Het boekje laat onze acties en belangrijkste lessen van het BITS-project zien. Een inspiratiebron voor toekomstige initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer.

Dit beknopte overzicht van het BITS-project is geschreven door Robin Kleine, Ronald Jorna en Veronique Rietman. Giorgia Berrevoets, Stephen Kurz en Annelot van Mourik hebben ons ondersteund bij het ontwerp van het boekje en de eindredactie.

Onze hartelijke dank gaat uit naar provincie Overijssel, de hoofdpartner in dit project, die ons het projectmanagement toevertrouwde. Hun begeleiding was essentieel voor het succes van het project. We zijn Interreg North Sea Region dankbaar voor hun essentiële financiële steun, zonder welke het BITS-project niet mogelijk was. En danken we ook de BITS-projectpartners voor hun gezamenlijke inspanningen: gemeente Zwolle, Universiteit van Oldenburg, Baron Mobility Service GmbH, stad Aarhus, stad Oost-Riding, VIVES Hogeschool, stad Brugge, provincie Antwerpen, Cycling Industries Europe, Deelfiets Nederland en Cycle Data.

Gerelateerd