digitalisering / fiets / ITS / smart mobility / verkeersveiligheid

BITS-project: een inspirerend overzichtsboekje

De tijdlijn van het BITS-project liet ons niet toe om een reflectie samen te stellen. Voor ons reden om dit initiatief op ons te nemen met als resultaat onderstaand boekje.

Het boekje laat onze acties en belangrijkste lessen van het BITS-project zien. Een inspiratiebron voor toekomstige initiatieven op het gebied van duurzaam vervoer.

Dit beknopte overzicht van het BITS-project is geschreven door Robin Kleine, Ronald Jorna en Veronique Rietman. Giorgia Berrevoets, Stephen Kurz en Annelot van Mourik hebben ons ondersteund bij het ontwerp van het boekje en de eindredactie.

Onze hartelijke dank gaat uit naar provincie Overijssel, de hoofdpartner in dit project, die ons het projectmanagement toevertrouwde. Hun begeleiding was essentieel voor het succes van het project. We zijn Interreg North Sea Region dankbaar voor hun essentiële financiële steun, zonder welke het BITS-project niet mogelijk was. En danken we ook de BITS-projectpartners voor hun gezamenlijke inspanningen: gemeente Zwolle, Universiteit van Oldenburg, Baron Mobility Service GmbH, stad Aarhus, stad Oost-Riding, VIVES Hogeschool, stad Brugge, provincie Antwerpen, Cycling Industries Europe, Deelfiets Nederland en Cycle Data.

Gerelateerd

digitalisering / fiets / ITS / smart mobility / verkeersveiligheid

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.

digitalisering / fiets / ITS / smart mobility / verkeersveiligheid

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik had haar afstudeerstage bij Mobycon met als onderwerp ‘Deelmobiliteit, ouderen en participatie: het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen’. 

digitalisering / fiets / ITS / smart mobility / verkeersveiligheid

De #fietsketting Cycling out of Poverty (CooP Africa)

De fietsketting van Cycling out of Poverty (CooP Africa) kwam deze keer bij Angela van der Kloof terecht. Als het over fietsen en dan vooral het mogelijk maken van fietsen gaat is Angela dé aangewezen persoon.