menu
menu

innovatie / ketenmobiliteit / organisatie

Andere Mobiliteit in Gelderland

Bij het organiseren van mobiliteit wordt steeds duidelijker dat openbaar vervoer niet de enige oplossing is als alternatief voor de eigen auto. Ook (deel-) fietsen, al dan niet elektrisch, deelauto’s, meerijdmogelijkheden en vrijwilligersvervoer ontwikkelen zich snel als goede reismogelijkheden en worden steeds vaker aangeboden en gebruikt.

Om de steden en het platteland beter bereikbaar te maken zet Gelderland daarom niet alleen in op goed ov, maar ook op innovatief aanbod, zoals deelproducten en MaaS. De afgelopen jaren heeft een veelheid aan experimenten plaatsgevonden. Nu vindt de provincie het tijd om in aanvulling op het ov-aanbod alternatieve vervoervormen een eigen plek te geven. Dit gebeurt onder de noemer ‘Andere Mobiliteit’. Mobycon draait hiervoor mee in dit project en brengt daarnaast proceskennis en expertise in op het gebied van MaaS, doelgroepenvervoer en deelmobiliteit.

Andere Mobiliteit

Belangrijke keuze die de provincie gemaakt heeft is om ‘Andere Mobiliteit’ geen onderdeel te laten uitmaken van de ov-concessie. Hierdoor ontstaat ruimte voor marktpartijen en samenleving om nieuw vervoersaanbod te introduceren naast het ov-lijndienstvervoer. Hierbij wil de provincie ook intensief samenwerken met de Gelderse regio’s om een goede afstemming met het gemeentelijk vervoer tot stand te brengen. Dit laatste is een logisch vervolg op de al langer bestaande samenwerking die de provincie met de regio’s heeft op het gebied van regiotaxi, ov-vangnet en doelgroepenvervoer.

Bij dit alles is een goede afstemming tussen ov en Ander Mobiliteit een belangrijke doelstelling. Immers wanneer iemand in de provincie reist, moeten er geen barrières zijn om van verschillende vervoervormen gebruik te maken. Dit betekent dat vanaf het eerste ontwerp van ov-concessie en Andere Mobiliteit de samenhang tussen beide onderdelen aandacht krijgt. Uiteraard kan MaaS straks een belangrijke rol spelen om voor de reizigers geïntegreerde informatie en reisadviezen te realiseren. Stapsgewijs ontstaat zo een nieuw, innovatief en geïntegreerd aanbod dat gebruik maakt van de innovaties in de markt en optimaal aansluit op de vraag van reizigers en samenleving.

Uiteraard is Otto Cazemier meer dan bereid om je aanvullende informatie te geven over Ander Mobiliteit in Gelderland: o.cazemier@mobycon.nl

Gerelateerd