menu
menu

ketenmobiliteit

Monitoring fiets en ketenmobiliteit in Groningen

Provincie Groningen zet vol in op de fiets en ketenmobiliteit en wil daarom zicht hebben in de resultaten van investeringen en de voortgang van gestelde doelen. Mobycon gaat de provincie ondersteunen en zorgen dat zij de gewenste inzichten krijgt en de steeds grotere mogelijkheden van data kan benutten om beleid nog effectiever te maken.

 

Groningen is ambitieus als het gaat om fietsen en ketenmobiliteit. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in onder andere fietsinfrastructuur, knooppunten en gedragscampagnes. Om goed te kunnen beoordelen of de geplande maatregelen het gewenste effect hebben, hecht de provincie veel waarde aan een goed monitoringsplan.

Er komen steeds meer data beschikbaar en er zijn steeds meer mogelijkheden om data te generen, ook over fietsen en ketenmobiliteit. De provincie wil meer inzicht in deze mogelijkheden om weloverwogen keuzes te maken, beter te kunnen prioriteren en gemeenten goed te kunnen ondersteunen.

Mobycon zal daarom de komende maanden samen met de provincie en andere betrokkenen monitoringsplannen maken die ervoor zorgen dat er voldoende zicht is in de resultaten én dat de data optimaal worden benut.

We zijn erg trots op deze samenwerking! Het project sluit perfect aan bij ons hogere doel – de wereld minder afhankelijk maken van de auto – en bij onze expertise. Zo hebben wij eerder meegewerkt aan het Ketenplan Groningen-Drenthe voor Tour de Force, beheren wij fietsmodel BRUTUS voor provincie Utrecht en werken we in het project BITS op Europees niveau samen op het gebied van Fiets en ITS. Verder hebben we ruime ervaring als het gaat om het verzamelen en analyseren van data.

Wil je meer weten over dit project of een van de andere projecten, neem dan contact op met Otto Cazemier. Voor onze mogelijkheden betreffende onderzoek en data-analyse kun je het beste contact opnemen met Erik Wahle.

Gerelateerd