menu
menu

fietscultuur / organisatie

Ga toch fietsen!

In 2027 20% meer fietskilometers, dat is het doel van de Nationale Agenda Fiets. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wil dit doel bereiken door werknemers te stimuleren meer van de fiets gebruik te maken. Om een scherp beeld te krijgen over de kansen in de toekomst, willen ze eerst inzicht in de huidige rol van één van de sleutelfiguren die de werknemer bereikt, namelijk de werkgever. Het ministerie wil in de toekomst de samenwerking met werkgevers op het terrein van fietsstimulering naar een hoger plan brengen.

In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven richting werkgevers ontplooit die werkgevers ertoe zetten de mobiliteit van hun werknemers te verduurzamen. Op dit moment ontbreekt een goed overzicht van deze initiatieven.  Mobycon is door het ministerie gevraagd om de initiatieven richting werkgevers in kaart te brengen, zodat bepaald kan worden waar onbenutte kansen liggen en op welke werkgevers en met welke initiatieven ingezet kan worden. Het ministerie wil de resultaten van het onderzoek gebruiken voor de vernieuwing van de werkgeversaanpak voor fietsstimulering.

Beter Benutten

Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek vormen de werkgeversaanpakken zoals ze zijn uitgevoerd in Beter Benutten en Beter Benutten Vervolg. Dit zijn veelal de actieve initiatieven waarin werkgevers aangemoedigd worden om deel te nemen in een regionetwerk of waar een mobiliteitsmakelaar wordt ingezet om werkgevers te werven. Daarnaast analyseren we de impact van de initiatieven die een meer passieve vorm hebben en inzetten op bijvoorbeeld duurzaamheid in bredere zin dan alleen fietsen, zoals een CO2-prestatieladder of de Lean and Green Award. Dit soort stimulansen zorgen ervoor dat werkgevers hun bedrijfsvoering nog eens kritisch bekijken en hun mobiliteitsbeleid verduurzamen.

Binnenkort leveren wij een overzicht op met onze belangrijkste bevindingen. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: ‘Welke type werkgevers zijn er bereikt?’, ‘Op welke manieren wordt fietsstimulering aangemoedigd bij werkgevers?’ en ‘Welke interventies zijn het meest effectief?’. Heb je suggesties voor initatieven die wij kunnen betrekken in ons onderzoek, neem dan contact op met onze adviseur Martijn van de Leur.

Gerelateerd