menu
menu

fiets / files / mobiliteitsbeleid

Kiezen voor de fiets

Drie lokale bestuurders met verschillende achtergronden (CU, D66 en VVD) braken onlangs in NRC-Handelsblad een lans voor het structureler inzetten op de fiets in ons nationale mobiliteitsbeleid. Hun belangrijkste punt: verkeersopstoppingen in en rond de steden zijn effectief te bestrijden met een actiever fietsbeleid. Wanneer 10 procent van de autoritten wordt vervangen door fietsritten, verdwijnen zelfs alle files.

Klinkt als een lonkend perspectief, maar hoe gaan we dit bereiken? De opstellers pleiten voor extra budget voor fietsinfrastructuur. Dat is mooi, maar daarmee stellen ze de uitdaging van het fiets stimuleren te eenvoudig voor. Zelfs wanneer alle seinen voor het fietsen op groen staan, denk aan een veilige en aangename route, lekker doorfietsen en een goede stalling, dan nog kiezen veel mensen voor de auto of scooter.

Hoe komt het dat mensen niet vanzelfsprekend voor fietsen kiezen? En hoe verleiden we doelgroepen, die vanuit zichzelf niet gemotiveerd zijn, om dit wel te doen? Over die vragen bogen we ons in de Fiets Innovatie Community, met onder andere de Hogeschool Windesheim.

Het werd een interessante bijeenkomst. Iedereen weet dat fietsen gezond, goedkoop en snel is, goed voor het milieu en weinig ruimte vraagt. Alleen zijn dat nu juist de argumenten die geen invloed hebben op de keuzes van de meeste mensen. Vaak kiezen zij voor gemak, comfort of de status van hun vervoermiddel, dus voor de auto of scooter. De waardenbenadering van de Hogeschool Windesheim brengt dit mechanisme goed in beeld. Als je mensen wel vanuit hun waarden gaat benaderen en weet te bereiken, kun je gedrag succesvol veranderen. Belangrijk hierbij is dat je hen actief betrekt en zelf laat werken aan stimuleringsmaatregelen.

Een substantiële groei van het fietsverkeer is noodzakelijk voor een duurzame mobiliteit. We bereiken dat echter niet alleen met investeringen in infrastructuur. Goede en intensieve gedragsmaatregelen moeten hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Otto Cazemier, senior adviseur & teamleider collectieve mobiliteit

Otto Cazemier

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Strategisch adviseur mobiliteit
o.cazemier@mobycon.nl
(06) 333 056 48

Gerelateerd