menu
menu

fietsen / gedragsverandering / parkeren

Gezond parkeren

Het wordt steeds duidelijker dat onze dagelijkse lichaamsbeweging een grote invloed heeft op onze gezondheid. De hedendaagse kantoormens heeft het daarbij moeilijk, want het werk speelt zich grotendeels zittend af en rondom het werk is er weinig dat tot beweging stimuleert. Aangetoond is dat 8 uur zittend werken de kans op een groot aantal aandoeningen aanmerkelijk vergroot.

Mensen die het ov en de fiets gebruiken om naar het werk te reizen hebben echter een groot voordeel. De gezondheidseffecten van het fietsen, maar ook van ov-gebruik, zijn in diverse onderzoeken aangetoond. Fietsers leven langer en verzuimen minder! Niet voor niets dat het stimuleren van ‘actieve mobiliteit’ wordt ingezet om ongezondheid te voorkomen.
Maar er zijn veel mensen die een voorkeur hebben om met de auto naar het werk te reizen. Voor hen blijft de vraag hoe zij op een normale werkdag genoeg lichaamsbeweging kunnen krijgen. Deze vraag stellen zich ook steeds meer werkgevers. Gezonde werknemers zijn immers van groot belang want ziekte en uitval zijn grote kostenposten.
Bij een grote Nederlandse werkgever bespraken we deze uitdaging. Naast allerlei maatregelen om het fietsen en het ov-gebruik te stimuleren kwamen we daarbij ook tot een effectieve maatregel voor de autorijders. Gewerkt wordt nu aan het realiseren van een minimale loopafstand van de parkeerplek naar de werkplek van 500 meter. De parkeervoorzieningen die nu nog verspreid over het bedrijfsterrein liggen, worden hiervoor verplaatst naar de randen. Het effect zal zijn dat iedere werknemer dagelijks minimaal 2x 5-10 minuten zal lopen. En daarnaast ontstaat een groene, aantrekkelijkere en openbare ruimte tussen de bedrijfsgebouwen, die ook uitnodigt tot bijvoorbeeld lunchwandelingen. Zo draagt het parkeerbeleid bij aan de gezondheid van werknemers. Wellicht een kleine stap, maar zeker een in de goede richting!

Otto Cazemier

‘Strategieën wil ik tactisch en praktisch overbrengen. Ik bijt me vooral vast in verkeer- en vervoersprocessen waarbij een verscheidenheid van belangen en belanghebbenden in het geding zijn. Als teamspeler draag ik actief bij aan oplossingen en sta ik open voor ideeën van anderen.’

Strategisch adviseur mobiliteit
o.cazemier@mobycon.nl
(06) 333 056 48

Gerelateerd