Belangenbrouwerij / Participatiefabriek / participatietraject

Zet de Participatiefabriek in om draagvlak te realiseren

Wij geloven sterk in de waarde van participatieve projecten. De Mobycon Participatiefabriek hebben wij daarom ontwikkeld voor situaties waar een diverse groep stakeholders voor een collectieve uitdaging staat.

Het is een aanpak waarin wij professionals en burgers op het juiste moment betrekken, met de aandacht die zij verdienen. Het proces van de Mobycon Participatiefabriek is gericht op het realiseren van draagvlak en de betrokkenheid van stakeholders.

Met een krachtenveld-analyse brengen we in kaart wie de relevante actoren en stakeholders zijn en welke wensen, belangen en rollen zij hebben. Vervolgens betrekken we hen met de juiste aanpak op het juiste moment. Hiervoor werken we met een kernboodschap in combinatie met een participatiekalender. Wij begeleiden het proces zo, dat iedere stakeholder op de juiste wijze wordt betrokken en werksessies relevant blijven. De invulling van dit proces bepalen wij samen met u als opdrachtgever, waarbij wij kritisch blijven om het beste resultaat te halen.

Bij de uitvoering van de Participatiefabriek maken we gebruik van werkvormen die zich in de praktijk bewezen hebben. Het resultaat is een samenwerkingsproces waarin alle betrokkenen op een betekenisvolle wijze worden meegenomen bij het ontwikkelen van visies, strategieën of projecten.

De participatiefabriek in het kort:

  • Een standaard Mobycon aanpak van start tot eind van een proces
  • Kritische blik op de relevante betrokkenen
  • Het betrekken van zowel professionals en burgers op het juiste moment met de juiste aanpak
  • Jarenlange ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten met burgers en/of professionals
  • Uitgeprobeerde, geëvalueerde en gewaardeerde werkvormen om het participatief traject uit te voeren.

Binnen de Mobycon Participatiefabriek hebben we een specifieke tool ontwikkeld om ook on-line burgers en andere stakeholders te betrekken bij het ontwikkelen van visies, beleid en projecten. Dit is de Mobycon Belangenbrouwerij.

Gerelateerd