fietsvisie / Participatiefabriek

Participatiefabriek

Binnen Mobycon geloven wij sterk in de waarde van participatieve projecten. We werken dan ook met de Mobycon Participatiefabriek: een aanpak waarbij wij professionals en burgers op het juiste moment bij een specifiek project betrekken met de aandacht die zij verdienen. Het resultaat hiervan is een collaboratief proces waarin de relevante stakeholders op betekenisvolle wijze worden betrokken bij het ontwikkelen van visies, strategieën en/of beleid.

 

Mobycon begeleidt ieder proces zorgvuldig en op een dusdanige manier dat iedere stakeholder op de juiste wijze wordt betrokken en consultatie waardevol is voor het eindresultaat. De invulling van het proces bepalen wij door de behoeften van onze opdrachtgever te achterhalen. Zo ontwikkelen wij op dit moment voor gemeente Dalfsen een integrale fietsvisie. Hierbij hebben we gekozen voor een laagdrempelige vorm van de Mobycon Participatiefabriek ‘het praatcafé’. Deze praatcafés organiseren we in de drie kernen gelegen binnen gemeente Dalfsen, via deze wijze nodigen we buurtbewoners uit een bijdrage te leveren aan de integrale fietsvisie. Het eerste praatcafé zorgde voor 35 deelnemers. We kijken uit naar ieders bijdrage en geloven sterk dat de participatiefabriek positief bijdraagt aan ons eindproduct.

Zelf ervaren wat de invloed van de participatiefabriek is op een toekomstig project? Bel of e-mail Babet Hendriks of Veronique Rietman, (015) 214 78 99.

Gerelateerd