Kom jij bij ons stage lopen?

Voor onze vestigingen in Delft, Zwolle en Den Bosch zijn wij op zoek naar stagiair(e)s en afstudeerders. Stuur jouw motivatie, cv en/of portfolio minimaal 3 maanden voor aanvang van de door jouw gewenste stageperiode!

Mobycon wil de wereld minder afhankelijk maken van de auto. Als auto’s een minder dominante plek innemen, ontstaat er meer ruimte voor alternatieve vervoersmiddelen, ruimtelijke kwaliteit en aangenaam verblijven. Slim leven en slim reizen, daar zetten we op in.

Meeloopstage
In de meeloopstage draai je fulltime mee in verschillende projecten en leer je ons bedrijf in korte tijd goed kennen. Je doet veel praktijkervaring op in verschillende projecten.
-> Wij zijn zeer geïnteresseerd in studenten voor een meeloopstage.

Project- of afstudeerstage
In dit geval werk je binnen ons bedrijf en onder onze begeleiding grotendeels aan je eigen opdracht/project/onderzoek/afstudeeropdracht. Daarnaast draai je ongeveer 1 dag per week mee in onze projecten zodat je het bedrijf goed leert kennen.
We zoeken project- of afstudeerstagiair(e)s voor een aantal onderwerpen.
-> Je mag ook zelf met een projectvoorstel komen.

Of solliciteer direct op onderstaande stageonderwerpen:

Autoluwe centra en wijken

 • In de Nederlandse steden zijn autoluwe centra en autovrije winkelstraten gemeengoed. Hoe zit dat echter in dorpen? Zijn er voorbeelden van het succesvol autovrij of autoluw maken van dorpscentra? En wat zijn de ervaringen die daarbij zijn opgedaan voor het mobiliteitsgedrag, winkelgedrag en andere effecten?
 • Heel veel bewoners ervaren in hun woonomgeving overlast van verkeer door onveiligheid, lawaai, slechte luchtkwaliteit en beperkte openbare ruimte. Hierover komen bij een gemeente vaak klachten binnen, waarbij bij analyse echter vaak blijkt dat het juist de mobiliteit van buurtbewoners is die de overlast veroorzaakt. Zijn er voorbeelden of mogelijkheden hoe een gemeente hiermee om kan gaan waarbij door een ander gedrag van buurtbewoners de overlast vermindert?

Deelmobiliteit

 • Hoe maak je deelmobiliteit inclusief/inclusiever
 • Wat zijn de kansen voor deelmobiliteit in onrendabele gebieden (bijv. dorpen)?
 • Hoe nu verder met deelmobiliteit?
  • Wat is de rol van deelmobiliteit in de mobiliteitstransitie?
  • Welke rol moet provincie/regio pakken op deelmobiliteit?

Fietsinnovaties

 • Waar smart mobility-toepassingen van oorsprong vooral voor auto’s werden ontwikkeld, zien we dat dit soort toepassingen een steeds grotere rol spelen bij andere modaliteiten zoals de fiets. Denk aan slimme verkeerslichten die fietsers in bepaalde situaties voorrang geven, fietsparkeerinnovaties, fietssensoren die allerlei gegevens in de omgeving kunnen meten en onze eigen risicoanalyse-tool MicroTraffic.
  • Wij willen we onszelf profileren op fietsinnovaties. Afgelopen 4 jaar hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan BITS, een Europees samenwerkingsproject waar in verschillende landen in totaal 30 pilots zijn uitgevoerd voor de fiets en ITS (intelligent transport systems).
  • We vragen jou een bepaalde fietsinnovatie verder voor ons uit te werken. Het doel is een daadwerkelijke pilot voor te bereiden. In overleg bepalen we wat voor innovatie dat precies is en wat het einddoel is. Dit kan bijvoorbeeld een pilot bij een klant zijn of een inschrijving voor een uitdaging gericht op fietsinnovatie.
  • Er kan ook gekozen worden om een bestaande technologie door te ontwikkelen en daar goede toepassingen voor te vinden. Denk hierbij aan onze bestaande slimme camera’s waarmee we bijna-ongelukken in kaart brengen of aan sensoren waarmee we meten hoe mensen zich voelen tijdens het fietsen (bijvoorbeeld stress).
  • En verwachten we dat je ons ondersteunt in het MegaBITS-project (een vervolg op BITS).

Hubs, keten en fiets

 • Fietsveiligheid wordt vaak beoordeeld op basis van ongevallen of risicoanalyses. Hoe zit het echter met subjectieve veiligheid? Zowel bij de fietser zelf en bij zijn/haar omgeving? Wat is er bekend over het effect van subjectieve (on-)veiligheid en hoe kan een wegbeheerder hier op inspelen?

Parkeren

 • Parkeren is een sleutelonderwerp voor het bereiken van de mobiliteitstransitie. Met parkeren op afstand worden lopen, fietsen en ov-gebruik relatief interessanter en zal er ook minder auto gereden worden. Echter heel veel mensen hechten sterk aan een parkeerplaats voor de huisdeur. Hoe kan hier mee worden omgegaan en zijn er voorbeelden waarbij op succesvolle wijze is gerealiseerd dat het parkeren op afstand van de woning is geplaatst?

Openbaar vervoer

 • In het openbaar vervoer wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe flexibele vormen van vervoer daar waar de grote bussen niet rendabel zijn. Ook deelmobiliteit wordt soms ingezet als alternatief voor de bus. Naast al deze deels innovatieve vervoervormen speelt de traditionele buurtbus echter op de achtergrond een steeds grotere rol. De vraag is of flexvervoer en deelmobiliteit dezelfde vervoervraag bedienen als de buurtbus, of dat de gebruikersgroepen van elkaar verschillen. Met andere woorden is er ruimte voor verschillend aanbod voor verschillende doelgroepen of moet er gekozen worden tussen innovatieve vervoervormen en de buurtbus.

Woningbouw en gebiedsontwikkeling

 • Bij grote woningbouwopgaves wordt steeds meer gewerkt met een mobiliteitsprogramma van eisen (MPvE0. Hoe zit dit echter met kleinere projecten? En met name in kleinere steden en dorpen waar de noodzaak tot lagere parkeernormen minder urgent is? Kun je voor deze situaties werken met een min of meer uniform MPvE dat recht doet aan de situatie in kleine steden en dorpen en waarbij toch stappen worden gezet richting de mobiliteitstransitie?
 • Van parkeernormen naar mobiliteitsscore. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken bestaan vooral regels voor parkeerruimte, vastgesteld door gemeenten en bekend als de parkeernorm. Deze norm bepaalt het aantal parkeerplaatsen rond gebouwen, zoals woningen of kantoren. Helaas ontbreken duidelijke regels voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. Hierdoor wordt de ruimte van deze vervoerswijzen vaak over het hoofd gezien, wat resulteert in een overvloed aan auto’s en drukke wegen. Daarom wordt gepleit voor het vervangen van de parkeernorm door een brede mobiliteitsscore, die ruimte biedt aan alle vormen van transport op straat. Vraag in deze opdracht is hoe we hier op een goede manier invulling aan kunnen geven.

Wat wij vragen

 • Je hebt een brede Interesse in duurzame mobiliteit
 • Je bent gemotiveerd om de wereld minder afhankelijk te maken van de auto
 • Je bent als student ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs of universitair onderwijs
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands
 • Je bent communicatief vaardig
 • Je bent sociaal en collegiaal
 • Goede kennis van de Engelse en/of Duitse taal is een extra plus

Wat wij bieden

 • Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden in een klein gezellig (deels internationaal) team
 • Het opbouwen van een netwerk op het gebied van duurzame mobiliteit
 • Stagevergoeding: € 350,- per maand bij een 40-urige werkweek;
 • Stageperiode 3 – 6 maanden, startdatum in overleg;
 • Betaalde vakantiedagen: 2,25 dag per maand.

Interesse?
Voor meer info stuur een mail met jouw vraag naar vacature@mobycon.nl of solliciteer meteen met motivatie en cv, gericht aan David Wansink ook via vacature@mobycon.nl.

Gerelateerd

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.