menu
menu

Fietscultuur / Wegontwerp

Mobycon digitaliseert en actualiseert hoofdfietsnetwerk Limburg

In opdracht van provincie Limburg werkt Mobycon de komende maanden aan een update van het hoofdfietsnetwerk. Het gaat om het vervaardigen van een online beheertool en zal het bestaande fietsroutenetwerk tegen het licht worden gehouden.

Fietsroutenetwerk LimburgNieuw mobiliteitsplan

Het fietsbeleid krijgt een belangrijke positie in het nieuwe mobiliteitsplan van de provincie. In dit plan werkt de provincie vanuit gebiedsopgaven, zoals vrijetijdseconomie en stedelijke bereikbaarheid. Binnen die opgaven worden samen met stakeholders integrale mobiliteitsoplossingen ontwikkeld, zoals ketenmobiliteit, Mobility as a Service, gedragsbeïnvloeding en dergelijke.

Actualiseren fietsroutenetwerk

Het huidige fietsroutenetwerk van Limburg dateert uit 2008 en bedraagt 1.328 kilometer. De provincie wil het hoofdfietsnetwerk actualiseren en op een hoger kwalitatief niveau krijgen.
Hiertoe worden opnieuw de relevante herkomsten en bestemmingen en de relaties daartussen vastgelegd. Vervolgens worden de relaties vertaald naar concrete routes. Tenslotte worden de gevolgen voor de bewegwijzering vanwege de aanpassing van het hoofdfietsnetwerk in beeld gebracht.

Samenwerking

De actualisatie gebeurt in overleg met relevante stakeholders: de vijf Regionale Mobiliteits Overleggen (RMO’s), de 33 gemeenten, Belgisch Limburg, Stadsregio Aken, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, Rijkswaterstaat, ANWB, Fietsersbond en VVV. Mobycon begeleidt en documenteert deze actualisatie.

Online geotool

Ook is er behoefte aan een online geotool met het fietsnetwerk, die gevuld kan worden met verschillende inrichtingskenmerken per schakel en die in eigen beheer kan worden aangepast en geactualiseerd. Hiervoor wordt eerst het bestaande fietsroutenetwerk in een nieuwe geotool opgenomen. Vervolgens worden ook de relevante herkomsten en bestemmingen en het nieuwe hoofdfietsnetwerk in de geotool opgenomen. Mobycon vervaardigt in overleg met provincie Limburg de geotool en zorgt voor de vulling met de netwerken. Deze geotool kan de provincie ook als instrument gebruiken voor monitoring van het beleid.

Voor aanvullende of gedetailleerde informatie kun je contact opnemen met Alex Roedoe, a.roedoe@mobycon.nl.

Gerelateerd