menu
menu

fiets / fietsambitie / fietscultuur / fietsstimulering / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / prioritering / verkeerspatronen / vervoersstromen / VISSIM / wegontwerp

VISSIM: het visuele hulpmiddel voor het kwantificeren van verkeerspatronen

Door VISSIM in te zetten kun je de effecten van door te voeren wijzigingen visualiseren. Voor gemeente en bewoners is daarmee duidelijk te zien wat er gebeurt als een bepaalde verandering wordt doorgevoerd.

Stel, je wilt weten wat de effecten zijn van het prioriteren van fietsers in je netwerk. Je hebt op de netwerkschaal al gekeken hoe je het verkeer verdeeld, maar wat zijn de effecten op kruispuntniveau? In onze studie naar de ontwikkelingen in de Orionzone in Haarlem wilden we weten wat het veranderen van een kruispunt voor effect heeft op een corridor. De noord-zuid hoofdfietsroute werd geprioriteerd met een fietsrotonde waardoor de dominante autostroom oost-west voorrang moet verlenen.

Om de impact van een nieuwe kruispuntvorm te bepalen maakten we gebruik van het simulatieprogramma PTV VISSIM. Het programma simuleert de interacties tussen weggebruikers (voetgangers, fietsers, auto’s, bussen, vrachtwagens) gebaseerd op verkeersbewegingen en het ontwerp van de weg. Met een VISSIM-studie zijn de effecten voor het autoverkeer te kwantificeren in data en begrijpelijk te maken met een 3D animatie. Voor onze studie van de Orionzone hebben we gekeken naar reistijden en wachtrijen voor fiets- en autoverkeer.

Met de resultaten uit VISSIM kan onze opdrachtgever, gemeente Haarlem, een onderbouwde keuze maken voor het kruispunt. Daarnaast kun je effecten van maatregelen op netwerkniveau, zoals het prioriteren van een fietsroute, begrijpelijk maken met een animatie. Hierdoor is het zowel voor de gemeente als bewoners duidelijk wat je kan verwachten.

Heb je vragen over VISSIM en hoe het kan worden gebruikt om je te helpen anticiperen op de effecten van geplande wegontwerpen? Neem dan zeker contact op met Eveline de Jong, een van onze VISSIM-experts.

Gerelateerd

fiets / fietsambitie / fietscultuur / fietsstimulering / fietsvriendelijk / mobiliteitsgeluk / prioritering / verkeerspatronen / vervoersstromen / VISSIM / wegontwerp

Naar een zorgzaam mobiliteitssysteem

Angela van der Kloof werd door The International Mobility Summit gevraagd naar haar kijk op de toekomst van mobiliteit. Deze bijdrage werd opgenomen in de publicatie Global Thought Leaders Predictions for Mobility 2022. Hieronder lees je de Nederlandse vertaling.