auto-onafhankelijk / autoluw / autovrije dag / fietsers / openbaar vervoer / openbare ruimte & ontwerp / verkeersveiligheid / voetgangers / webinar / wegontwerp

Gratis webinar: 'Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in dorp en stad, zo doe je dat!'

Hoe krijgen we dit vertaald naar uitwerkingen op straat? Zijn er handvaten waarmee we voor elke straat een passende oplossing kunnen maken? 

Zeker. Je kon er alles over horen tijdens het lunchwebinar van 22 september jl. Samen met Biind organiseerde Mobycon dit webinar. Eveline de Jong & Otto Cazemier namen je mee in het ontwerpproces voor een straat in de stad en een in een dorp. Twee ontwerpprocessen begonnen vanuit het gewenste gevoel en de identiteit van de straten, om daarna af te wegen tegen de (gewenste) gebruikers van de straat. Eerst is op structuurniveau de straat bekeken en vervolgens ingezoomd tot het straatniveau.

Verschillen & overeenkomsten

Hoewel in beide ontwerpprocessen dezelfde stappen zijn doorlopen, is het resultaat van de straten niet hetzelfde. In het webinar werd stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten in ruimtelijke kenmerken van de straat, maar ook de verschillen tussen de straten op structuurniveau. Naast deze fysieke verschillen gingen we in op hoe bewoners, ondernemers en stakeholders betrokken zijn. Hoe zij hun ideeën naar voren hebben gebracht en hoe de discussie is gevoerd, met in beide gevallen een eindontwerp als resultaat. 

Eveline & Otto

Eveline houdt zich als adviseur en ontwerper bezig met het ontwerp van de openbare ruimte. Zij heeft veel innovatieve ontwerpprojecten en studies in binnen- en buitenland voor de openbare ruimte, verkeersveiligheid en verkeersnetwerken gedaan. Met haar ruimtelijke en verkeerskundige kijk op opgaven zorgt ze voor een verfrissende blik en kan ze verbanden schetsen.
Otto is een gepassioneerd adviseur/projectleider voor mobiliteitsvraagstukken. Het tot stand brengen van een transitie naar duurzame mobiliteit vormt in zijn werk de belangrijkste drijfveer. Hij loopt warm voor complexe processen met diverse belangen en stakeholders en steekt daarbij ook graag zelf de handen uit de mouwen.

Autovrije dag

Geheel bewust is gekozen voor donderdag 22 september, omdat deze dag wereldwijd is uitgeroepen tot autovrije dag. Bedoeld om fietsen, lopen en ov te stimuleren. Over de hele wereld laten steden hun inwoners een leefomgeving zonder rijdende auto’s ervaren. 

Terugkijken

Heb je het webinar gemist en zou je het graag willen terugkijken? Dat kan met de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=h1jKvsW-FUY!

En als je graag in contact komt met Eveline en/of Otto, klik dan op hun naam om direct een e-mail te sturen.

Gerelateerd