MegaBITS als opvolger van BITS!

De toekomst van het fietsen in Europa wordt rooskleuriger met de goedkeuring van het Interreg North Sea project MegaBITS. Met behulp van intelligente transportsystemen voor fietsen verbetert op lokaal, regionaal en Europees niveau de veiligheid, het comfort en het gemak voor fietsers.

De concrete doelstelling van MegaBITS is het verhogen van het aantal fietskilometers binnen de doelgroepen met ten minste 10% en het reduceren van CO2-uitstoot met 8,8%. Om dit te bereiken richt MegaBITS zich op 5 voorbeeldprojecten in 7 Europese steden/regio’s. De 7 deelnemende steden/regio’s zijn: Provincie Overijssel, Zwolle, Enschede, Kopenhagen, Hamburg, Provincie Antwerpen en Le Havre Seine Métropole. Andere partners zijn Cycling Industries Europe en imec (beide België) en Chalmers University (Zweden).

Op 1 en 2 juni vond de startbijeenkomst van het project plaats in het provinciehuis van Overijssel. 

Ontsluiten van fietsdata en -technologieën 

Voortbouwend op het eerdere succes van het BITS-project zal MegaBITS ook de CyclingDataHub en de BITS Directory initiatieven verder ontwikkelen. De CyclingDataHub is een open platform voor alle partners en belanghebbenden om fietsgegevens uit te wisselen. De BITS Directory is een unieke troef die ontwikkelaars van fietsspecifieke ITS-technologieën verbindt met overheden of andere bedrijven. Hierdoor wordt het makkelijker om een vollediger ecosysteem voor slimme fietstechnologieën te ontwikkelen en het aanbestedingsproces voor deze technologieën te stroomlijnen. 

Verbeteren van veiligheid, comfort en gemak 

Met MegaBITS zetten we ITS-technologieën in om de veiligheid, het comfort en het gemak voor de fietser te verbeteren. Het BITS-project heeft aangetoond wat de potentie is van fietstechnologieën en met MegaBITS tillen we dit naar een hoger niveau. Het project brengt een revolutie teweeg in de fietsindustrie en helpt de groene mobiliteitstransitie van de EU te ondersteunen. 

Provincie Overijssel is lead-partner van het MegaBITS-project. Net als bij het onlangs afgeronde BITS-project zal Mobycon in opdracht van provincie Overijssel het projectmanagement uitvoeren. Wil je meer weten over MegaBITS, neem dan contact op met Robin Kleine.  

Dit project loopt van 2023 tot 2026 en wordt gefinancierd via het Interreg North Sea programma. 

Gerelateerd

'Auto voor de deur is passé' - interview VGvisie met Alex Roedoe

 Foto: Peter van Aalst

Dat is de titel van het artikel dat verscheen in VGvisie, waarin Alex uitlegt waarom een auto voor de deur passé is, wat de alternatieven zijn en hoe je dit stimuleert.