cameraonderzoek / conflictanalyse / fietsers / verkeersveiligheid

Meer grip op verkeersveiligheid fietsers

18 april bracht het CBS nieuwe cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland. Vorig jaar zijn er 737 mensen omgekomen in het verkeer en dat is, schokkend genoeg, een stijging met het jaar ervoor. Voornamelijk fietsers zijn vaker betrokken bij een dergelijk ongeval. Wat is de oorzaak en nog belangrijker hoe verbeteren we de verkeersveiligheid?

Wat zeggen de cijfers?

Als we kijken naar de gegevens van het CBS zien we dat het aantal verkeersdoden is gestegen van 582 in 2021 naar 737 in 2022. Een stijging van bijna 27%. Maar in hoeverre kan je 2021 en 2022 met elkaar vergelijken? In 2021 hadden we grotendeels met coronamaatregelen te maken waardoor het vaak rustiger was op de weg. En in 2022 waren deze maatregelen nog enkele maanden van toepassing. Wanneer we deze cijfers vergelijken met de cijfers uit 2019 (voor corona) dan zien we dat het totaal aantal slachtoffers 661 was, een stijging van 11,5% ten opzichte van 2022. Het aantal betrokken fietsers is helaas met ruim 40% gestegen, zowel in 2019 als 2021.

In beide vergelijkingen komt duidelijk naar voren dat het aantal betrokken fietsers flink is gestegen. Voor 2021 en 2022 geeft het CBS ook cijfers over de directe oorzaak. Ging het om een botsing met een auto/bus/vrachtauto of om een ander ongeval. In 2021 was 51% van de betrokken fietsers in botsing gekomen met een personenauto, bestelbus, vrachtauto of bus. In 2022 was dit aandeel 58%. Er zijn steeds vaker fietsers betrokken bij een botsing. En dan gaan deze cijfers niet eens over alle ongevallen. Veel ongevallen met licht letsel komen niet eens terug in de statistieken.

Waarom gaat het vaker mis?

De precieze oorzaak is nu nog niet inzichtelijk. De stijging van het aantal fietsbewegingen kan meetellen, maar ook de inrichting van de weg en het gedrag van de weggebruikers zijn belangrijke factoren, die nu vaak onzichtbaar zijn. Om meer grip te krijgen op de oorzaken hiervan en om een veiligere omgeving te creëren is het van belang om verder te kijken dan de statistieken.

Meer inzicht in verkeersveiligheid

Een van de methoden die Mobycon inzet is de conflictanalyse van MicroTraffic. Wij maken videobeelden van een kruispunt en met speciale software analyseren we hoe vaak een (bijna)conflict plaatsvindt. Met deze (bijna)conflicten hebben we harde cijfers over verkeersveiligheid. Niet alleen wat de conflicten betreft maar ook de gereden snelheden of het gedrag van een weggebruiker. Door met deze videobeelden te werken is het mogelijk om situaties terug te kijken en te beoordelen of een situatie is ontstaan doordat iemand geen voorrang gaf, was afgeleid of dat ze juist wel rekening met elkaar hielden. Daarnaast kijken we naar het ontwerp en de inrichting van de weg zodat we een volledig beeld geven over de verkeersveiligheid en de mogelijke oorzaken van (bijna)conflicten.

Met het in beeld brengen van de oorzaken en door te komen met suggesties voor oplossingen maken we Nederland hopelijk een heel stuk veiliger. Dat kan met onze camera’s en de analyse van MicroTraffic. Wil je meer weten over deze analyse of hoe we de verkeersveiligheid verhogen? Wij gaan graag met je in gesprek!

*Dit artikel is ook geplaatst door Mobiliteitsplatform.

Gerelateerd

cameraonderzoek / conflictanalyse / fietsers / verkeersveiligheid

Welkom bij Mobycon Job Punt

Blij zijn we met de komst van Job Punt. Vanaf maart heeft hij ons team aangevuld met zijn rijke ervaring. Hieronder stelt hij zich aan je voor en vertelt waarom de keuze viel op Mobycon.

cameraonderzoek / conflictanalyse / fietsers / verkeersveiligheid

De #fietsketting Cycling out of Poverty (CooP Africa)

De fietsketting van Cycling out of Poverty (CooP Africa) kwam deze keer bij Angela van der Kloof terecht. Als het over fietsen en dan vooral het mogelijk maken van fietsen gaat is Angela dé aangewezen persoon.

cameraonderzoek / conflictanalyse / fietsers / verkeersveiligheid

Woonwijken zonder auto's is de toekomst

Ook Vastgoed Actueel is geïnteresseerd in de autoluwe visie van Alex Roedoe. Terecht, want in de toekomst zullen we met name in woonwijken anders om moeten gaan met de ruimte én mobiliteit.