menu
menu

fietscultuur / innovatie / slim reizen

Meer fietsen dankzij ‘Intelligent Transport Systems’

Hoe kunnen technologische innovaties en slim gebruik van data het fietsen aantrekkelijker, efficiënter en veiliger maken? Die vraag staat centraal in het projectvoorstel ‘Bicycles and Intelligent Transport Systems’ (BITS) dat Mobycon voor provincie Overijssel heeft begeleid en ingediend binnen het subsidieprogramma Interreg NSR. Meer dan 50 instanties ondersteunen het voorstel.

 

Zaken als congestie, luchtvervuiling en urbanisatie zetten de leefbaarheid van onze steden onder druk. Als het gaat om mobiliteit heeft de fiets laten zien een belangrijke oplossing te zijn voor dit soort problemen. Nu is het fietsen in Noordwest-Europa en zeker in Nederland al ver ontwikkeld. Er liggen nog wel grote kansen voor het ‘slimmer’ maken van het fietsen door het toepassen van ITS, net als bij gemotoriseerd verkeer.

Denk bijvoorbeeld aan multimodale realtime reisplanners, interactieve apps en ‘connected’ infra. Daarnaast voorziet het project in het opzetten van een zogeheten ‘Cycling Data Hub’; een plek waar fietsdata wordt verzameld, geanalyseerd en opengesteld voor iedereen die geïnteresseerd is. Dit biedt overheden nuttige informatie die ze helpt bij het maken van doelgericht, effectief beleid.

Ambitieuze partners
Mobycon heeft met provincie Overijssel een netwerk gevormd van ambitieuze partners om samen de leiding te nemen als het gaat om fiets en ITS. Naast Zwolle (NL), Odense (DK), Brugge (BE), provincie Antwerpen (BE) en East Riding (GB) zijn onder andere de European Cycling Federation en de Universiteit van Oldenburg (DE) onderdeel van het consortium. En hebben al meer dan 50 steden, universiteiten en bedrijven uit heel Europa uitgesproken het project te steunen.

BITS is een projectvoorstel binnen het programma Interreg North Sea Region van de EU. Binnen dit programma heeft de EU subsidie beschikbaar gesteld voor Europese steden en regio’s die samen de ontwikkeling van duurzame mobiliteit willen stimuleren. Mobycon heeft voor provincie Overijssel de aanvraag van de subsidie voor BITS begeleid: van het vormen van een uitstekend samenwerkingverband en concept tot de administratieve processen die bij een dergelijke aanvraag komen kijken. In juni wordt bekend of het project van start mag gaan. Mobycon heeft geruime ervaring met Europese subsidieprogramma’s. Naast de programma’s van Interreg hebben we ook ervaring met H2020,UIA en CEDR.

Wil je hier meer over weten of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Ronald Jorna of Robin Kleine.

Gerelateerd