fietscultuur / innovatie

Effect nieuwe fietsverbindingen Utrecht

Voor provincie Utrecht hebben wij, met behulp van het fietsverkeersmodel Brutus, het effect berekend van 27 nieuwe fietsverbindingen binnen de provincie.

netwerkBrutus

Provincie Utrecht beschikt over het fietsverkeersmodel (Brutus) dat in 2016 is opgeleverd. Het basismodel is in nauwe samenwerking met Mobycon, Strafica en provincie Utrecht ontwikkeld. Dit unieke fietsmodel geeft een nauwkeurige weergave van de huidige fietsstromen binnen de provincie en is uitstekend geschikt voor het doorrekenen nieuwe scenario’s. Het geeft ook antwoorden op diverse beleidsmatige vraagstukken. Het brengt het effect in beeld van nieuwe fietsverbindingen of van socio-economische aanpassingen. En bij verbeteringen van bestaande infrastructuur is het onder andere mogelijk om het effect van een nieuwe snelfietsroute door te rekenen.

Nieuwe verbindingen

Voor deze studie hebben we 27 nieuwe verbindingen (zogenaamde missing links) doorgerekend waaronder een aantal alternatieven over het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.

Effectiviteit

Na het doorrekenen van de verschillende nieuwe verbindingen hebben we een analyse uitgevoerd naar de verschillen vanuit het basisjaar en de huidige nieuwe verbindingen. Dit levert waardevolle informatie op en geeft antwoord op de vraag hoe effectief een nieuwe verbinding is.

Direct beschikbaar

Met de online userinterface van Brutus zijn alle resultaten direct beschikbaar en is het mogelijk om verschillende analyses uit te voeren. Erik Wahle kent het fietsverkeersmodel Brutus als geen ander, dus voor vragen of informatie stuur hem gerust een e-mail: e.wahle@mobycon.nl.

Gerelateerd