In Nederland worden er steeds meer snelfietsroutes gerealiseerd die steden op regionale schaal verbinden. Dit zorgt ervoor dat fietsers steeds makkelijker en sneller een grotere afstand kunnen overbruggen. De voorwaarden voor snelfietsroutes zijn al regelmatig onderwerp van discussie geweest. Een aantal partijen heeft dit op Europees niveau aangegrepen om met behulp van het Interreg programma de voorwaarden vast te stellen van dit nieuwe mobiliteitsproduct ‘The Cycling Highway’.

Een consortium van partijen uit vier landen (Nederland, België, Duitsland en Noord-Ierland) zijn verbonden in het CHIPS-programma (Cycle Highways Innovation for smarter People transport and Spatial planning) waarin zij gedurende drie jaar onderzoek doen. Ze dragen zorg voor alle facetten van de levenscyclus van een snelfietsroute: planning, ontwerp, onderhoud, marketing en monitoring. Provincie Gelderland staat aan de lat om onder andere de schakel tussen de snelfietsroute en openbaar vervoer te onderzoeken. Mobycon is ingehuurd om provincie Gelderland te ondersteunen bij het uitvoeren van deze onderzoeken. Dit bestaat onder andere uit drie pilots die park en bikes, deelfietssystemen en andere manieren om (elektrische) fietsen uit te lenen, gaan testen en evalueren. Wanneer het project afloopt, ligt er een handleiding die bij iedere fase van realisatie best practices benoemt en toelicht.

Babet Hendriks kan u er veel meer over vertellen!

e-bike

Gerelateerd