menu
menu

mobiliteitswensen / ontwikkelingen

Voorsorteren op de toekomst

Veel trends en ontwikkelingen zijn van invloed op onze mobiliteitspatronen en -wensen. Denk aan 3D printtechnieken, online shoppen, elektrisch aangedreven vervoermiddelen, deeleconomieën, vergrijzing, milieueisen, globalisering, zelfrijdende voertuigen, introductie omgevingswet en verstedelijking. Ontwikkelingen waar gemeenten geen directe invloed op hebben, maar die zij wel als kansen kunnen benutten. Door slim en flexibel met trends om te gaan, leggen gemeenten hun mobiliteitsplannen voor de komende 10 tot 16 jaar nog beter vast in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Zo is Nederland een fietsland bij uitstek en heeft de elektrische fiets de afgelopen acht jaar een enorme spurt ingezet. Super, maar onze fietsinfrastructuur is er nog niet op ingericht en veel gemeenten hielden geen rekening met deze opmars. Daarbij maken scootmobiels, snorfietsen, scooters en e-pedelecs ook gebruik van onze fietspaden. Kortom, het is op die plekken drukker dan verwacht.

Daarnaast hebben we in Nederland moeite met nieuwe mobiliteitsmiddelen. Zo is er pas vier jaar na de introductie van de e-pedelec passende wetgeving. En zijn slimme concepten als Airwheels alleen voor in de achtertuin. Jammer, want dat kan een interessant alternatief zijn voor de eerste of laatste kilometer van veel openbaarvervoergebruikers.

Nieuwe innovaties sneller oppakken kan door onze traditionele voertuigen los te laten en voortaan te spreken over ‘voertuigfamilies’. Elke familie bestaat uit voertuigen met een bepaald gewicht en bepaalde breedte. Aan de hand van deze indeling zijn de verschillen in snelheden terug te dringen, wat de veiligheid sterk bevordert. Bovendien zijn voertuigen die nog op de markt moeten komen eenvoudig aan een familie toe te voegen. Voetgangers vormen een aparte voertuigfamilie. Wellicht wordt lopen voor de kortste afstanden straks aantrekkelijker dan fietsen. In onze binnensteden kan dat resulteren in meer ruimte op het fietspad en in de fietsenstallingen.

Bij de inrichting van straten en routes wordt niet alleen gekeken naar de verkeersfunctie en bereikbaarheid, maar ook naar de gewenste ruimtelijke kwaliteiten. Door bijvoorbeeld snelheidsdomeinen te introduceren, past het verkeer zich aan het leven in de stad aan. Gemeenten kunnen al deze kansen in de toekomst benutten door daar in hun GVVP’s nu al op voor te sorteren.

Johan Diepens, oprichter & directeur

Ga voor het volledige rapport Verkeer in de Stad naar www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/verkeer-in-de-stad.

Johan Diepens

‘Mobiliteit is een eerste levensbehoefte. Door mobiliteit optimaal in te richten en te organiseren geeft Mobycon een boost aan de kwaliteit van onze samenleving. De mogelijkheid om te participeren in de samenleving in een goede mix van gezondheid, economie, sociale cohesie, ruimtelijke ordening en milieu.’

Oprichter en directeur
j.diepens@mobycon.nl

Gerelateerd