menu
menu

deelconcepten / organisatie / slim reizen

Mobiliteitsexperimenten.nl

In de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant lopen veel experimenten over (openbaar) vervoer. De provincies willen de informatie over deze experimenten graag ontsluiten voor een breder publiek. Mobycon heeft daarom de online Kennisbank Mobiliteitsexperimenten ontwikkeld, waarin al deze informatie te vinden is: www.mobiliteitsexperimenten.nl.

kaart nederland met projectenDatabase met reisinformatie

De database bevat op dit moment 60 experimenten die uiteenlopen van deelfietssystemen en buurtbusprojecten tot apps en websites met reisinformatie. Per experiment is informatie te vinden over bijvoorbeeld de aanleiding, de doelgroep, het toepassingsgebied en het (financiële) resultaat. De primaire doelgroep van deze database zijn in eerste instantie de medewerkers van de provincies die meer informatie over specifieke projecten zoeken of nodig hebben. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen de database raadplegen voor bijvoorbeeld ‘best practices’.

Het komend jaar onderhoudt Mobycon de database en vult deze regelmatig aan. Daarna dragen we het beheer en onderhoud over aan de drie provincies.

Gerelateerd

deelconcepten / organisatie / slim reizen

Rik is projectleider bewonersaanpak voor de Verkeersonderneming

Foto: Wikipedia.org

Sinds de zomer van dit jaar is onze adviseur Rik van der Graaf actief bij De Verkeersonderneming als projectleider van de bewonersaanpak in Drechtsteden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak die bestaat uit verschillende sporen: logistiek, werkgevers- en bewonersaanpak. De projectleider bewonersaanpak heeft de opdracht om een aanpak te ontwikkelen, te testen en uit te voeren om bewoners in het gebied zoveel mogelijk gebruik te laten maken van een alternatief voor de auto.