duurzaam veilig / GOW30

Handreiking voorlopige inrichtingskenmerken GOW30 in afrondende fase

Al sinds de invoering van Duurzaam Veilig bestaat de grijze wegen discussie. Bestaande wegen die vanwege hun functie of de beschikbare ruimte niet eenvoudig in te delen zijn in een ETW30 of een GOW50. Met het afwegingskader 30 km/h waarmee naast deze wegen ook gekozen kan worden voor de classificatie GOW30 ontstond de vraag hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?

Mobycon onderzocht in opdracht van CROW welke inrichtingskenmerken ‘voorlopig’ het meest voor de hand liggen. Welke breedte te hanteren, hoe is de voorrang geregeld en welke bebording hoort daarbij waren belangrijke vragen waar een antwoord op gevonden moest worden. Maar vooral ook de vraag hoe herkent de weggebruiker de GOW30? Oftewel wat onderscheidt een GOW30 van een ETW30 en een GOW50? En natuurlijk: Hoe zorgen we ervoor dat de weggebruiker de snelheidslimit van 30 km/uur logisch vindt.

Samen met een brede werkgroep van onder andere verschillende wegbeheerders, SWOV, Openbaar Ministerie, Politie, VVN en Fietsersbond hebben we ons de afgelopen maanden over deze vragen gebogen om te komen tot een gedragen set van voorlopige inrichtingskenmerken. Daarbij is naast de werkgroep ook dankbaar gebruik gemaakt van een expertgroep met daarin vertegenwoordigers van verschillende collega adviesbureaus, kennisorganisaties, overheden en belangenbehartigers die als vraagbaak en kritische tegenlezers functioneerden.

In de komende weken worden de puntjes op de i gezet en wordt de handreiking voorbereid voor presentatie aan het brede publiek. De verwachting is dat nog in de eerste helft van 2023 gemeenten de beschikking krijgen over de handreiking en actief aan de slag kunnen met de herinrichting van grijze wegen tot GOW30 conform de voorlopige inrichtingskenmerken.

Wil je meer weten over dit project of over de toepassing van de GOW30? Neem dan contact op met Alex Roedoe of Marc Schenk.

Gerelateerd