menu
menu

Fietscultuur

Fiets is vaak blinde vlek bij het oplossen van vervoersarmoede

In september 2017 organiseerden we in samenwerking met provincie Noord-Brabant de bijeenkomst ‘Fietsmobiliteit ontmoet Sociale Veerkracht’ tijdens het Dear Future Festival / de Social Innovation Week.

In deze bijeenkomst besteedden we aandacht aan de vraag hoe fietsen nog meer verschil kan maken voor de sociale veerkracht in Brabant. Lokale projecten die fietsen ter beschikking stellen aan mensen voor wie de aanschaf van een fiets een barrière is, verbinden de doelstelling van meer fietsen in Brabant met het vergroten van de sociale veerkracht. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig een dergelijk initiatief van de grond te krijgen en vol te houden. Verkokerde budgetten en regelgeving lijken hier een belangrijke oorzaak voor te zijn.

In de afgelopen maanden hebben we samen met Stichting ZET (https://www.wijzijnzet.nl/) een onderzoek naar ‘fietsarmoede’ uitgevoerd in opdracht van provincie Noord-Brabant. We hebben hierbij gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Welke actoren zijn er vanuit de verschillende domeinen betrokken bij fietsenprojecten?
  • Welke factoren bepalen wie de verantwoordelijkheid neemt om lokaal of regionaal een fietsenproject op te zetten en voort te zetten, zodat het verminderen van fietsarmoede een bijdrage kan leveren aan het verzachten van sociale armoede?
  • En wat zijn de factoren die de volhoudbaarheid (duurzaamheid) van een project bevorderen?

Interesse in het eindrapport? Download het rapport door op deze titel te klikken: Mobiliteitsarmoede verzachten door fietsgebruik.

 

Gerelateerd