Articficial Intelligence (AI) / cameraonderzoek / kruispunten / kunstmatige intelligentie (KI) / slimme camera's / verkeersongevallen / verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid op kruispunten is van levensbelang

Dagelijks zijn miljoenen Nederlanders onderweg. Ze willen zich snel, gemakkelijk en veilig verplaatsen, maar ergens ook aangenaam verblijven. Verkeersstromen en ruimtelijke functies zijn niet los van elkaar te zien. Wij adviseren hier dagelijks over en doen onderzoek naar goede doorstroming van verkeer, een optimale inpassing van verkeersfuncties in aantrekkelijke leef- en verblijfsgebieden en een zo groot mogelijke verkeersveiligheid. Als dit met elkaar in balans is, functioneert een stad optimaal.

 

Deze ochtend zag ik bij het ontbijt bij RTL-nieuws dat de verkeersveiligheid op kruispunten onder druk staat! Het aantal verkeersdoden op kruispunten is de afgelopen jaren toegenomen. Van 147 in 2016 naar 172 in 2018 en ook het aantal ongelukken met gewonden tot gevolg blijft toenemen. Vooral de kwetsbare verkeersdeelnemers fietsers en voetgangers zijn vaak de klos. In het artikel komt ook Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft aan het woord. Hij noemt de toename van verkeersdoden op kruispunten fors. “Het is zo groot, dat we denken dat het niet meer alleen door toeval kan worden verklaard. Dus er moet iets aan de hand zijn.” Wat de oorzaak precies is zou nader onderzoek moeten uitwijzen. “Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld fietsers vaker hun smartphone gebruiken. Het kan ook zijn dat automobilisten op een aantal punten wat harder gaan rijden, maar dat weten we allemaal nog niet.” Daarnaast wordt het ‘niet juist toepassen van richtlijnen’ genoemd als een van de mogelijke oorzaken. Ook zijn er steeds meer verschillende weggebruikers bijgekomen, neem bijvoorbeeld de speedpedelec en de elektrische fiets. De opkomst van deze vervoersmiddelen zorgen voor nieuwe snelheden op kruispunten. Kortom per kruispunt kan de reden van verkeersonveiligheid enorm verschillen.

Juist met inzicht krijgen in wat er gebeurt op kruispunten zijn wij als bureau de laatste tijd flink aan het investeren en innoveren. Zo kunnen we met onze slimme camera’s beelden maken van de verschillende verkeersstromen op een kruispunt. Deze beelden zijn vervolgens de basis voor onze nieuwe tool waarmee we inzicht krijgen in mogelijke (bijna) ongevallen die er zijn geweest tijdens de opnameperiode. Inclusief inzicht in de mate van risico op ongevallen bij dit conflict. Dit maken we vervolgens inzichtelijk van hoog naar laag risico.

Met deze technologie analyseren we microscopische verkeerstrajecten uit videobeelden om risico’s in beeld te krijgen.  De methodologie voor deze conflictanalyse is gebaseerd op de principes van DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) dat een gestandaardiseerde en objectieve methode volgt om gevaarlijke verkeerssituaties te kwantificeren en de Zweedse Traffic Conflict Technique.

Om tot gedetailleerde inzichten te komen in de risico’s van mogelijke conflicten wordt gebruik gemaakt van een detectormodule, een volgmodule en een ruimtelijke aanpassingsmodule. De detectormodule gebruikt een diepgaand Artificial Intelligence (AI) algoritme dat is getraind om voetgangers, fietsers en voertuigen in elk frame van de video automatisch te herkennen. De volgmodule creëert continue weggebruikerspaden van frame naar frame met behulp van diepgaande heridentificatie-algoritmen.

Het resultaat van het computerzichtproces is een reeks microscopische weggebruikerstrajecten in tijd en ruimte. Deze trajecten vormen de basis voor het afleiden van snelheden, versnellingen, relatieve nabijheid, tellingen en alle daaropvolgende verkeersveiligheidsstatistieken.

Met de inzet van deze tool zijn we in staat om ​meer gedetailleerd – en vooral proactief – inzicht te krijgen in risico’s dan wat nu beschikbaar is via ongeval gegevens. De meeste locaties waar in de toekomst waarschijnlijk ernstig gewonden of zelfs doden zullen voorkomen, hebben latente risicofactoren die proactief kunnen worden gediagnosticeerd met vervangende maatregelen en gecorrigeerd voordat een tragedie zich voordoet.

Het grote voordeel van deze methode is dat de wegbeheerder dus niet meer achteraf aan de slag gaat met blackspots maar van tevoren kan onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om de kruispunten verkeersveiliger te maken.

In provincie Fryslân hebben we onlangs een studie uitgevoerd met deze technologie waarmee we zeer positieve ervaringen hebben opgedaan.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan vooral even contact met mij op. Wij helpen je graag om te begrijpen wat er op de kruispunten speelt en adviseren je waar verbeteringen mogelijk of nodig zijn om zo de verkeersveiligheid ook voor kruispunten te verhogen!

 

">

Erik Wahle

Resourcemanager onderzoek

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’