menu
menu

Wegontwerp

Warmond maakt werk van haar dorpse straten

Warmond is een prachtig dorp aan de Kaag. Bij de ontwikkeling van het dorp is de infrastructuur niet meegegroeid.

De langgerekte route Oranje Nassaulaan – Herenweg – Oosteinde verbindt de provinciale weg in het zuiden met de A44 in het noorden. Deze route loopt dwars door het dorp en vormt daarmee zowel de ruggengraat als de hernia. Gemeente Teylingen wil met een serie herinrichtingsmaatregelen de leefkwaliteit langs en verkeersveiligheid op de route verbeteren. De inbreng van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is hierbij meer dan gewenst. Onze collega Dick van Veen begeleidt de gemeente bij dit proces. Wij organiseren bewonersavonden om knelpunten en kansen in beeld te krijgen om vervolgens tot passende oplossingen te komen. Hierbij gaat het binnen het dorp met name om bevorderen van de positie van de fietser en voetganger zodat zij meer in evenwicht staan tot de auto. Dit terwijl ook de ruimtelijke kwaliteit van de weg scherp op het netvlies blijft staan. Het project loopt tot het einde van het jaar en resulteert in een serie schetsontwerpen.

Wilt u meer over dit project weten? Neem gerust contact op met Dick van Veen, (06) 33 30 56 32

Gerelateerd